home-page
14 jun

Registratie niet-Belgen bij de lokale verkiezingen: hulpdiensten in Vlaanderen

13-06-2024

De ene verkiezingen zijn nog maar net gepasseerd of de volgende dienen zich aan. Op 13 oktober zijn er gemeente- en provincieraadsverkiezingen. Ook niet-Belgen die in België verblijven hebben recht om te stemmen als zij aan een aantal voorwaarden voldoen en als ze zich registreren op de kiezerslijst. De registratiedeadline is 31 juli! 

Ook de stem van niet-Belgen is belangrijk dus wij willen met Ieders Stem Telt, de handen in elkaar slaan om de stem te laten horen van mensen die vaak niet gehoord worden, en ervoor zorgen dat zoveel mogelijk niet-Belgen zich registreren.

Daarom ondernemen wij een aantal zaken:

We ontwikkelden een flyer, in meerdere talen, waarmee niet-Belgen zich digitaal kunnen registreren via Itsme. We ontwikkelden filmpjes, in meerdere talen, om te verspreiden onder je eigen netwerk.  We verspreiden deze info naar alle organisaties en diensten die in contact komen met de doelgroep. We organiseren actiemomenten op lokale activiteiten waar we actief mensen registeren. Organiseer je een event en heb je ons er graag bij? Contacteer dan iedersstemtelt2024@gmail.com! We helpen iedereen die langskomt bij digipunten om zich te registreren: Registratieweek in Gent:

𝗠𝗮𝗮𝗻𝗱𝗮𝗴 𝟭𝟳/𝟬𝟲

14u00 – 16u00 Amal: Kongostraat 42, Gent

𝗗𝗶𝗻𝘀𝗱𝗮𝗴 𝟭𝟴/𝟬𝟲

13u30-16u00 Amal: Kongostraat 42, Gent (digipunt)
14u00-16u00 SIVI Doornakkerstraat 54, St Amandsberg
16u00-18u00 SAAMO Gent: Scandinaviëstraat voor app Zweden, Gent

𝗪𝗼𝗲𝗻𝘀𝗱𝗮𝗴 𝟭𝟵/𝟬𝟲

10u00-11u30 WZS Kans Kanshuis: Gasthuisstraat 2A, Oostakker
13u00-15u00 Kras vzw: Sint-Salvatorstraat 30, Gent

𝗗𝗼𝗻𝗱𝗲𝗿𝗱𝗮𝗴 𝟮𝟬/𝟬𝟲

16u30-18u00 Speel-o-theek Pipo: Jozef II straat 104-106, Gent

𝗩𝗿𝗶𝗷𝗱𝗮𝗴 𝟮𝟭/𝟬𝟲

10u00-12u00 De Rode Lotus: Meibloemstraat 18, Gent
14u00-16u00 De Serre: Rerum Novarumplein 10, Gent

𝗭𝗮𝘁𝗲𝗿𝗱𝗮𝗴 𝟮𝟮/𝟬𝟲

13u00-15u00 Hart voor Vluchtelingen: Forelstraat 37, Gent

𝗭𝗼𝗻𝗱𝗮𝗴 𝟮𝟯/𝟬𝟲

10u00-12u00 SAAMO Gent op de markt in Ledeberg

Doorlopende registratie in Antwerpen:

Elke maandag 09u30 – 12u30

SAAMO De Stek (Kiel) | Sint-Bernardsesteenweg 197, 2020 Antwerpen

Elke dinsdag 09u30 – 12u30

SAAMO Dinamo (Deurne-Noord) | Ten Eekhovelei 337, 2100 Deurne

Elke dinsdag van 13 tot 16 uur

Huis van het Kind (Borgerhout) Turnhoutsebaan 133, 2140 Antwerpen 

Elke woensdag 9u30 – 12u30 

SAAMO Borgerbaan (Borgerhout) | Turnhoutsebaan 236, 2140 Borgerhout

Elke donderdag 13u00 – 16u00

SAAMO De Wijk (Antwerpen-Noord) | Willy Vandersteenplein 1, 2060 Antwerpen

Elke donderdag 13u00 – 16u00 

SAAMO 't Pleintje (Deurne-Zuid) | Sint-Rochusstraat 106 | 2100 Deurne

Tijdelijke registratiemomenten Antwerpen 

Maandag 24 juni

10u00-13u00 Bibliotheek Arena: Arenaplein 62, 2100 Deurne 

Maandag 8 juli

10u00-13u00 Bibliotheek Arena: Arenaplein 62, 2100 Deurne

Blog

WATWAT: Ik heb een handicap, is er hulp als ik ga stemmen?

12-06-2024

Op watwat.be/verkiezingen vind je heel wat informatie over de verkiezingen. Ieders Stem Telt schreef een bijdrage over de extra hulp bij het stemmen als persoon met een handicap.  

Heb je hulp nodig om het stemhokje binnen te gaan of om te stemmen? Bijvoorbeeld omdat je slechtziend bent of omdat je in een rolstoel zit? Dan kan je een speciaal ingericht stemhokje gebruiken en heb je recht op hulp.

Speciaal ingericht stemhokje

Op elke plek waar je kan stemmen, moet minstens 1 speciaal ingericht stemhokje zijn voor kiezers met een handicap.

In dat stemhokje:

Is er meer ruimte, voor en in het hokje Staat een lagere tafel Is een vergrootglas

Er moet vlakbij ook een stoel staan.

Dat stemhokje is ofwel op het gelijkvloers, ofwel kan je ernaartoe met de lift.

Bij de ingang van het gebouw zijn er pictogrammen zodat je dat hokje makkelijk kan vinden.

Zo moet dat stemhokje ingericht zijn:

Inter – Toegankelijk Vlaanderen & Agentschap Binnenlands Bestuur

Je kiest zelf of je dat speciaal ingerichte stemhokje gebruikt of niet. En of je graag nog hulp krijgt van iemand of niet.

Hoe krijg ik hulp?

Vraag aan de voorzitter van het stembureau of iemand je mag helpen. Die mag je vraag niet weigeren, maar moet je wel toestemming geven.

Je kan zelf iemand meenemen om je te helpen, of iemand van het stembureau kan je helpen.

Er mag maar 1 iemand mee het stemhokje in.

Die persoon mag je alleen helpen, en dus niet in jouw plaats stemmen of zeggen op wie jij moet stemmen.

Mag mijn assistentiehond mee?

Ja, je assistentiehond mag mee tot in het stemhokje.

Je mag dan ook nog altijd vragen dat er iemand extra meegaat in het stemhokje om je te helpen.

Meer info over de toegankelijkheid van stemlokalen vind je op Vlaanderenkiest2024.be

Blog

Wat heeft een kaarsenfabriek met onze democratie te maken?!

22-04-2024
“Den Bougie” in Borgerhout en de strijd voor het algemeen stemrecht

De kaarsenfabriek De Roubaix-d’Oedenkoven, in de volksmond “den Bougie”, is deel van het collectief geheugen van Borgerhout, niet in het minst omdat eind 19e eeuw den Bougie het decor was van een beslissende gebeurtenis voor de Belgische werkende klasse, namelijk het verwerven van democratische rechten.

Al sinds haar oprichting in 1885 ijverde de Belgische Werklieden Partij (BWP) voor het verwerven van algemeen stemrecht. Het toenmalige cijnskiesrecht, verankerd in de grondwet, verleende stemrecht aan mannen die een minimum aan belastingen betaalden of er vanwege hun beroep recht op hadden (advocaat, arts, …). Daardoor was de arme werkende bevolking hier de facto van uitgesloten. Bij de verkiezingen in 1892 mocht amper een ruime 2% van de Belgische mannelijke bevolking stemmen voor parlement en senaat. Het was een periode van doffe ellende voor de arbeidende klasse: kinderarbeid, lange werkuren, epidemieën door ongezonde leefomstandigheden, … tekenden hun leven. De BWP was van mening dat zij door het algemeen stemrecht in het parlement voldoende gewicht zou krijgen om de leef- en werkomstandigheden menselijk te maken.

Maar de elite geeft niet zomaar haar privileges op. Een voorstel tot grondwetswijziging wordt tot driemaal toe (1870, 1883 en 1887) afgewezen door de verkozenen des lands, tot in 1890 een vierde voorstel wel ontvankelijk wordt verklaard. Maar er wordt getalmd en het ene vertragingsmaneuver volgt het andere op. De arbeiders zijn het beu en in 1891 breekt een mijnwerkersstaking uit die opgevolgd wordt door 100000 mijnwerkers. Het komt tot botsingen met de gendarmen met doden tot gevolg, waaronder 16 slachtoffers in Mons. Maar de arbeiders blijven vastberaden, de klassenstrijd verhevigt. Zowel De Kamer als de BWP zijn bang voor een revolutionaire evolutie en zoeken naar een uitweg. Het is in dit kader dat de staking opvolging krijgt in Antwerpen.

Nog steeds bougeert het niet echt en in 1893 breekt een nieuwe staking uit die tegen het midden van april aangroeit tot 250000 arbeiders. Op 18 april 1893 trekken betogers naar Borgerhout om daar ook het werk te doen staken. Ze worden aan den Bougie opgewacht door politie en gendarmen. De Roubaix, één van de eigenaars van de kaarsenfabriek ontvangt een delegatie van de stakers maar weigert echter om het werk te doen staken en om de delegatie de arbeiders te laten toespreken. De betogers zijn teleurgesteld. Er wordt met stenen gegooid en er sneuvelen een paar ruiten van de fabriek. De gendarmen laden hun karabijnen en de politieagenten trekken hun sabels. De betogers vertrekken naar hun partijlokaal De Werker in de Diepestraat.

In de namiddag rond half vijf keren de betogers vastberaden terug naar Borgerhout. Naarmate de stoet door de straten trekt neemt haar omvang toe. Wanneer de menigte den Bougie bereikt is ze aangegroeid tot 4000 à 5000 mensen. De eerste rangen van de betogers dragen rode vlaggen en plakkaten. Behalve politie en gendarmerie, is nu ook de brandweer onder de wapens geroepen. Ook burgemeester Moorkens is er. Deze keer wordt een delegatie van de betogers wél toegestaan om met de arbeiders van de kaarsenfabriek te spreken. Maar de werklieden van den Bougie zijn niet politiek-syndicaal georganiseerd en durven niet te spreken of te staken uit vrees hun job en inkomen te verliezen. Opnieuw verlaat de delegatie teleurgesteld de fabriek.

De burgemeester schreeuwt enige waarschuwingen dat er geschoten zal worden als ze niet ophouden. Maar de betogers geven niet op.

Dan gaat het snel. Er wordt opnieuw met stenen gegooid waarbij een steen de hoed van burgemeester Moorkens raakt. De burgemeester schreeuwt enige waarschuwingen dat er geschoten zal worden als ze niet ophouden. Maar de betogers geven niet op. En dan klinkt het bevel om te schieten. Eerst met losse flodders. Maar wanneer de betogers nog steeds niet wijken en nog heviger met stenen beginnen te gooien klinkt plots: “Tirez pour tuer”. Opnieuw wordt er nu door de gewapende macht geschoten, maar deze keer met scherp. Om te doden. In paniek stuift de menigte uit elkaar. Er blijven vier dode lichamen liggen: Gustavus Hereygers, Josephus Van Diependael, Philippus Bosiers en Benedictus Van de Ven. Even later wordt, nabij het huidige districtshuis van Borgerhout een vijfde betoger, Cornelius Biscop doodgeschoten.

Het nieuws van de tragische gebeurtenissen bereikt snel de Kamer in Brussel. Uit schrik voor escalatie in andere steden wordt opnieuw over het algemeen stemrecht gedebatteerd en gestemd. Die avond verwoordt Edward Anseele, toenmalig voorzitter van de BWP, het resultaat in de notulen van de Belgische Werklieden Partij als volgt: ”Le suffrage universel avec vote pleural a été voté par 119 oui contre 14 nons et 12 abstentions”. Het algemeen meervoudig stemrecht voor mannen is een feit. Vanaf dan mogen álle mannen ouder dan 25 stemmen. De beter gestelden krijgen nog wel een tweede en sommigen een derde stem, maar de eerste stap in de democratisering van het parlementaire stemrecht is gezet.

”Le suffrage universel avec vote pleural a été voté par 119 oui contre 14 nons et 12 abstentions”.

In 1894 worden de allereerste verkiezingen onder het stelsel van algemeen meervoudig stemrecht voor mannen gehouden. Nu brengt 21% van de Belgische bevolking haar stem uit. De uittredende premier Beernaert voert ook de stemplicht in, in de hoop op die manier de gematigde, ongeïnteresseerde kiezer een groter gewicht te geven. De in zijn ogen radicale BWP doet haar intrede in de Kamer met 28 zetels.

Meer lezen? Lees het originele artikel hier. 

Deze bijdrage van Jef Vanhemel (Masereelfonds Antwerpen) werd origineel uitgegeven op de website van het Masereelfonds. 

Blog

Eerste keer stemmen? 5 tips van een expert!

10-04-2024

2024 is een belangrijk verkiezingsjaar: we stemmen op 9 juni voor het Europees, Federaal en Vlaams parlement & op 13 oktober voor de provincie- en gemeenteraad. Hoe hou je het hoofd koel als je voor de eerste keer gaat stemmen? Expert en onderzoeker Edward De Vooght geeft 5 tips!  

#1 - Vertrek van thema's die jij belangrijk vindt 

Lig je niet wakker van de algemene economie, de impact van de vergrijzing op de sociale zekerheid of de zoveelste staatshervorming? Logisch! Het is allemaal behoorlijk complex en dat je je niet wilt uitspreken over thema’s waar je weinig voeling mee hebt is eigenlijk zeer verdienstelijk.

Voor partijen is het goed dat de verkiezingen over hun thema’s gaan, want dat zorgt ervoor dat ze meer in beeld komen en kiezers vaker aan hen zullen denken. Maar het is niet omdat een bepaalde partij een thema claimt, dat die daarvoor de beste aanpak hebben. Durf dus los te komen van de klassieke associaties en kijk ook eens naar de rest. 

Laat je hierdoor dus niet in de maling nemen. Je kiest best zelf welke thema’s je belangrijk vindt. Bepaal zelf je agenda. 

#2 - Baseer je niet alleen op partijcommunicatie 

Ze kunnen het vaak goed uitleggen, die politici. Als toppolitici hun zegje doen op televisie, op sociale media of op papier, dan lijken de argumenten allemaal vanzelfsprekend. Het is dan verleidelijk om in het verhaal mee te gaan en overtuigd te worden. Maar een politicus zal altijd goede argumenten geven voor de eigen standpunten en goede tegenargumenten voor de standpunten van de concurrentie.

Je zal geen genuanceerde mening terugvinden in politieke communicatie. Hiervoor ga je best zelf eens op onderzoek. Kranten, opiniestukken en de visies van meerdere partijen vergelijken, in plaats van een beslissing te nemen op basis van een post of interview van één politicus. 

#3- Zoek uit wie er op de kieslijst staat

Ben je de partijen een beetje moe? Vrees je voor eenheidsworst of heb je het gevoel dat geen enkele partij bij jou past? Dan hoef je niet op een partij te stemmen. Je kan weliswaar niet op verschillende partijen stemmen met dezelfde stembrief, maar je hoeft je stem niet aan de volledige partij te geven.

Je kan kiezen om het vertrouwen aan de partij te geven door de lijststem bovenaan in te kleuren, maar je kan ook kiezen om je vertrouwen aan een persoon te geven. Bij de lijststem volg je de hiërarchie van de lijst. Je steunt de volgorde waarin die staan. Wil je een persoonlijke touch geven aan je stem, dan stem je best op een kandidaat in plaats van een partij.

Politici hebben vaak een bepaalde expertise of engagement en het is misschien wel fijn om te stemmen voor de politicus die zich specifiek engageert of specialiseert voor wat jij wel belangrijk vindt. En hoe meer persoonlijke stemmen zij halen in verkiezingen, hoe meer zij kunnen doorwegen in hun partij.

#4 - Vergaap je niet aan celebrity politicians

Politici maken deel uit van de entertainmentcultuur en verschijnen in programma’s als privépersonen om over andere zaken te praten dan over politiek. Dat heet celebrity politics. Meer dan een ideologische test, zijn verkiezingen ook een populariteitswedstrijd. De toppolitici zijn ook bekende Vlamingen geworden. Natuurlijk mag je op deze politici stemmen, maar wees je ervan bewust dat een politicus die op televisie verschijnt altijd aan politieke overtuiging aan het doen is, ook al gaat het niet over politiek.  Sterker zelfs, in entertainmentprogramma’s werkt de overtuiging zoveel beter, want je hersenen zijn aan het ontspannen en dus niet kritisch aan het verwerken.

#5 - Pak de politici op hun woorden

Verkiezingstijd is de periode van de boude uitspraken en de grote beloftes. Partijen komen om de beurt met de zotste ideeën en de meest spraakmakende boutades. Ze nemen geen blad voor de mond. 

Om de aandacht van de kiezer te trekken en te houden, moeten partijen duidelijke en rechtlijnige voorstellen formuleren. Ze willen zich afzetten tegen de anderen partijen en dat kan alleen maar met unieke en vergaande beloftes. Dat is normaal.

Een stem uitbrengen is dus niet alleen een keuze voor inhoud of ideologie, maar ook voor een politieke stijl. Houd je van uitgesproken en bekvechtende politiek of heb je liever de kalme gesprekspolitiek. Het is zeker niet zo zwart-wit en er bestaan zeker allerlei mengvormen. Maar trap niet in de val om voor een revolutionaire en scherpe politicus te stemmen in het idee dat die constructief zaken zal veranderen in ons land of omgekeerd.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deze tekst werd gepubliceerd op de website van de Arteveldehogeschool door Edward De Vooght. Edward De Vooght is senior onderzoeker bij de Arteveldehogeschool (expertisenetwerk Communicatie, Media en Design) en gastprofessor aan de Universiteit Gent. Hij is een expert op vlak van duidelijke en overtuigende communicatie bij studenten, wetenschappers en bedrijven. Daarvoor bouwt hij op jarenlange ervaring met talloze workshops en coachingsessies rond presentatie- en pitchtechnieken. 

Meer lezen? Lees het originele artikel!

Foto stempotlood
14 mrt

Lezing: Participatie en inspraak van burgers in de democratie

04-03-2024

We worden in 2024 jaar twee keer naar de stembus geroepen voor de verkiezing van vijf verschillende parlementen en raden. Zit onze rol als burger er daarmee op voor de volgende vijf jaar en laten we het vormgeven van de democratie verder over aan de verkozen politici? Heel wat mondige burgers zijn het niet eens met deze beperkte invulling van democratie en zijn vragende partij voor meer inspraak van burgers in het beleid, ook tussen de verkiezingen door. Zo waren er dit jaar heel wat volksraadplegingen op lokaal vlak die door burgers werden afgedwongen. Er wordt op lokaal vlak ook volop geëxperimenteerd met nieuwe vormen van inspraak en participatie van burgers zoals burgerbudgetten, burgerkabinetten en wijkraden. Ook op andere niveaus wordt er geëxperimenteerd met burgerpanels zoals in de Duitstalige gemeenschap, waar de samenwerking met burgerpanels structureel is ingebouwd.

Bram Verschuere heeft zich als Prof. Bestuurskunde (UGent) toegelegd op hoe burgers bij het beleid en dienstverlening van de overheid betrokken worden. Hij schetst voor ons een beeld van de recente evoluties op het gebied van participatie en inspraak. Hij benoemt ook de successen en valkuilen van deze experimenten om de democratie te verrijken. We leggen hem tenslotte de vraag voor of we hier meer moeten op inzetten om het vertrouwen in de democratie te herstellen. We maken ook tijd voor jouw vragen over dit thema.

Lees meer