home-page
Foto stempotlood
14 mrt

Lezing: Participatie en inspraak van burgers in de democratie

04-03-2024

We worden in 2024 jaar twee keer naar de stembus geroepen voor de verkiezing van vijf verschillende parlementen en raden. Zit onze rol als burger er daarmee op voor de volgende vijf jaar en laten we het vormgeven van de democratie verder over aan de verkozen politici? Heel wat mondige burgers zijn het niet eens met deze beperkte invulling van democratie en zijn vragende partij voor meer inspraak van burgers in het beleid, ook tussen de verkiezingen door. Zo waren er dit jaar heel wat volksraadplegingen op lokaal vlak die door burgers werden afgedwongen. Er wordt op lokaal vlak ook volop geëxperimenteerd met nieuwe vormen van inspraak en participatie van burgers zoals burgerbudgetten, burgerkabinetten en wijkraden. Ook op andere niveaus wordt er geëxperimenteerd met burgerpanels zoals in de Duitstalige gemeenschap, waar de samenwerking met burgerpanels structureel is ingebouwd.

Bram Verschuere heeft zich als Prof. Bestuurskunde (UGent) toegelegd op hoe burgers bij het beleid en dienstverlening van de overheid betrokken worden. Hij schetst voor ons een beeld van de recente evoluties op het gebied van participatie en inspraak. Hij benoemt ook de successen en valkuilen van deze experimenten om de democratie te verrijken. We leggen hem tenslotte de vraag voor of we hier meer moeten op inzetten om het vertrouwen in de democratie te herstellen. We maken ook tijd voor jouw vragen over dit thema.

Lees meer
26 jan

Train the trainer | Hoe ga je met Ieders Stem Telt aan de slag?

16-01-2024
Gesprekken voeren over politiek met wie niets met politiek heeft 

Op 13 oktober zoveel mogelijk mensen bewust en geïnformeerd naar de stembus krijgen, daar gaan we voor met Ieders Stem Telt. Maar hoe begin je over politiek en verkiezingen te praten met mensen die er liefst zo weinig mogelijk over horen?  

Omdat ze teleurgesteld of boos zijn in de politiek. Omdat ze niet langer het vertrouwen hebben dat politiek iets in hun leven kan veranderen.    

Impact van politiek 

We werkten een stappenplan uit voor een traject dat je kan aangaan met mensen. Om de boosheid, het wantrouwen, of drempels weg te werken, een plaats te geven, of te doen omslaan in een motor tot verandering.  

Want politiek heeft een grote impact op ons dagelijkse leven, maar wij kunnen ook impact uitoefenen op de politiek. Bijvoorbeeld door te stemmen.  

Stappenplan en train the trainers  

Met dit stappenplan lanceren we een reeks train-the-trainers, die professionals en vrijwilligers en iedereen die rond de verkiezingen iets wil doen, de nodige baggage geeft om moeilijke gesprekken te voeren.  

De eerste webinar, over dit hele traject, gaat door op vrijdag 26 januari tussen 10u en 12u.   

Ieders Stem Telt organiseert rond elk vormingspakket een online ‘Train the trainer', waarbij ervaren professionals je de specifieke vaardigheden en kennis aanleren. Op die manier kan jij er in jouw organisatie mee aan de slag. 

Je kunt de ‘Train the trainer' live volgen of achteraf de opname bekijken. Hieronder vind je het overzicht. 

Maak je keuze en schrijf je in