Blog

Exact nog 1 week om niet-Belgen te registreren als kiezer: verspreid het werkmateriaal!

14-07-2024

Niet-Belgen hebben nog exact één week om zich te registreren als kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen. Volgens de laatste cijfers van het FOD ibz zijn momenteel 8,48% van de stemgerechtigde EU-burgers en 5,08% van de stemgerechtige niet-EU burgers geregistreerd als kiezer in het Vlaams gewest (op 13/07/2024). 

Wat moet je weten als je mensen (mee) wil informeren?

EU-burgers die meer dan 18 jaar zijn en officieel in België verblijven, mogen stemmen voor hun stad of gemeente, mits ze zich registreren voor eind juli 2024. Niet-EU-burgers die meer dan 18 jaar zijn en officieel meer dan 5 jaar in België verblijven, mogen stemmen voor hun stad of gemeente, mits ze zich registeren voor eind juli 2024. De registratiedeadline is 31 juli. Je kan je online registreren met Itsme of invulformulieren downloaden en invullen, die je persoonlijk moet afgeven aan je stad of gemeente.     

Werkmateriaal 

Ieders Stem Telt ontwikkelde werkmateriaal in verschillende talen om mensen te informeren: op de website kan je flyers, Whatsapp filmpjes en informatiefiches downloaden om niet-Belgen te informeren over hun stemrecht. 

De flyer geeft een overzicht van de voorwaarden om te stemmen. De QR-code leidt naar het online portaal om te registreren als niet-belgische kiezer. De flyer is te downloaden in het Nederlands, Frans, Engels, Spaans, Portugees, Pools, Turks, Arabisch, Russisch, Somalisch, Koerdisch en Tamil.  

De filmpjes dienen om niet-EU burgers op de hoogte te brengen van hun stemrecht op 13 oktober. Verspreid deze filmpjes via Whatsapp onder vrienden, familie, kennissen, collega's, ... zodat ze weten dat ze zich moeten registreren om te kunnen stemmen! De filmpjes zijn te downloaden in het Nederlands, Spaans, Arabisch, Frans, Dari-Farsi, Tamazight, Pools, Russisch. 

De informatiefiche vat samen wat er in het document staat waarmee je aanvraagt om je in te schrijven als kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zo weten toekomstige kiezers waartoe ze zich verbinden. De fiches kan je downloaden in het Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans, Turks en Roemeens voor EU-burgers en niet-EU burgers. 

Hulp nodig bij het online registreren? Check een SAAMO buurtwerking of digipunt in jouw buurt!

In Antwerpen kan je terecht bij de buurtwerkingen van SAAMO of bij de digipunten van de stad!

--Buurtwerkingen SAAMO--

Elke maandag 09u30 – 12u30: SAAMO De Stek (Kiel) | Sint-Bernardsesteenweg 197, 2020 Antwerpen Elke dinsdag 09u30 – 12u30: SAAMO Dinamo (Deurne-Noord) | Ten Eekhovelei 337, 2100 Deurne Elke dinsdag van 13 tot 16 uur: Huis van het Kind (Borgerhout) Turnhoutsebaan 133, 2140 Antwerpen  Elke woensdag 9u30 – 12u30: SAAMO Borgerbaan (Borgerhout) | Turnhoutsebaan 236, 2140 Borgerhout Elke donderdag 13u00 – 16u00: SAAMO De Wijk (Antwerpen-Noord) | Willy Vandersteenplein 1, 2060 Antwerpen Elke donderdag 13u00 – 16u00: SAAMO 't Pleintje (Deurne-Zuid) | Sint-Rochusstraat 106 | 2100 Deurne

--Digipunten--

In Antwerpen kan je ook terecht bij de digipunten van de stad. Informatie over de locaties en openingsuren per district kan je hier terugvinden. 

 

 

 

Blog

Nog 2 weken om niet-Belgen te registreren: outreachers aan het woord

14-07-2024

Mohamed en Kobra zijn sinds kort deel van het outreach-team Ieders Stem Telt van SAAMO Antwerpen. Ze trekken erop uit in Antwerpen om niet-Belgen te informeren over hun stemrecht bij de lokale verkiezingen van 13 oktober.

Vandaag op het programma: de markt op het Sint-Jansplein afschuimen, het fietsatelier van SAAMO mee bemannen en met de voorzitter van een Moskee in overleg gaan. Het zijn drukke dagen voor het outreachteam van SAAMO Antwerpen, de registratie deadline voor niet-Belgen nadert dan ook snel. Niet-Belgen kunnen zich registreren om te stemmen tot 31 juli. Kobra:  “Ook dat weten mensen vaak niet, we proberen dan uit te leggen dat ze zich nu moeten registreren, ook al zijn de verkiezingen pas in oktober.”

De eerste stap is mensen informeren dat er nog een verkiezing aankomt.  Mohamed: “We horen vaak: ‘Het zijn toch net verkiezingen geweest?’ Wij leggen dan uit dat er voor het stad nog eens verkiezingen zijn en dat ze deze keer wél mogen stemmen. Als ze zich registreren ten minste.” Kobra: “We registreren mensen ter plaatse en leggen uit dat ze enkel dan in oktober een uitnodigingsbrief zullen ontvangen van hun gemeente. En dat ze natuurlijk niet moeten stemmen, maar ze wel het recht hebben.”

Daarbij is een persoonlijk gesprek, liefst in de eigen taal, het beste. Kobra: “Ik heb veel sneller een connectie met mensen die ook van Afghaanse afkomst zijn en Farsi of Pasjtoe spreken. De mensen voelen zich sterker verbonden met je en gaan graag in gesprek, het contact is vlot.”

Foto: Kobra (midden) informeert mensen op de wekelijkse markt van het St-Jansplein

Mohamed: “Ik neem Ieders Stem Telt overal mee naartoe: mijn eigen netwerk is al goed op de hoogte, nu wil ik zeker de rest van mijn gemeenschap (de Somalische gemeenschap) in Antwerpen informeren en registreren. Maar natuurlijk gaan we in gesprek met iedereen, dat is de job. Ik let vooral op lichaamstaal, staan mensen open voor een praatje? Dan stap ik erop af.”

Hun open aanpak heeft succes, op amper een uurtje lukt het om verschillende mensen te informeren. Omdat het registreren sinds dit jaar online kan, probeert het team ook ter plaatse kiezers te registreren. Mohamed: “Daarvoor moeten mensen wel Itsme hebben op hun smartphone en dan moeten ze natuurlijk nog hun code weten…Maar het is wel een vooruitgang, we kunnen iemand op enkele minuten registreren als kiezer!”.

Foto: Mohamed (rechts) registreert George uit Kameroen als kiezer op het St-Jansplein via Itsme

Het team staat deze week nog op verschillende markten en pleintjes en trekt ook naar de haven van Antwerpen.  “Daar hebben we deze week al héél wat arbeiders kunnen registreren”, vertelt Mohamed.

Maar daar stopt het niet, het team probeert contact te houden met iedereen die ze registreren. Mohamed: “De meest gestelde vraag is ‘Op welke partij stem ik best?’ Dat gaan wij natuurlijk niet voor de mensen bepalen. Ze zijn welkom om in de volgende fase te komen luisteren naar waar de partijen voor staan, samen gaan we na welke partij het beste aansluit bij hun belangen”.

 

Wat moet je weten als je mensen (mee) wil informeren?

→ EU-burgers die meer dan 18 jaar zijn en officieel in België verblijven, mogen stemmen voor hun stad of gemeente, mits ze zich registreren voor eind juli 2024.

→ Niet-EU-burgers die meer dan 18 jaar zijn en officieel meer dan 5 jaar in België verblijven, mogen stemmen voor hun stad of gemeente, mits ze zich registeren voor eind juli 2024.

→ De registratiedeadline is 31 juli.

→ Je kan je online registreren met Itsme of invulformulieren downloaden en invullen, die je persoonlijk moet afgeven aan je stad of gemeente.

→ Ieders Stem Telt ontwikkelde flyers en filmpjes in verschillende talen om mensen te informeren. Je kan alle materiaal gratis downloaden, printen of verspreiden via WhatsApp.

26 jun

Opiniestuk De Standaard: het stemrecht van 1 miljoen mensen mag niet van goodwill afhangen

26-06-2024

Op 24/06/2024 verscheen dit opiniestuk in De Standaard - Lees het hier.  

Het is donderdagavond en het regent wanneer Maria kletsnat de buurtwerking in Deurne Zuid binnenstapt. Ze heeft gehoord dat ze hier hulp kan krijgen om zich online te registeren om te kunnen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. “Ik wist niet dat dit moest. Gelukkig vertelde een vriendin het me, maar ik kreeg het zelf niet geregeld.” Net als haar Belgische vrienden is Maria niet verplicht om te gaan stemmen, maar als ze dat toch wil, moet ze zich voor 1 augustus registreren. Dat is meer dan tien weken voor de eigenlijke verkiezingen. Voor Adil, een Marokkaanse man, liggen de kaarten nog moeilijker. “Omdat ik niet uit de EU afkomstig ben, moet ik bewijzen dat ik al vijf jaar in België woon. Ik weet niet waar ik die papieren ga opdiepen. Dat is niet fair. Ik wil mijn burgerplicht vervullen.”

Maria en Adil zijn niet de enigen die op dit soort onnodige drempels botsen. Sinds de invoering van stemrecht voor niet-Belgen twintig jaar geleden, trekken maar weinig niet-Belgische burgers effectief naar de stembus. Het gaat om bijna 1 miljoen potentiële kiezers. Toch slaagden er in 2018 slechts 112.382 EU-burgers en 18.267 burgers van buiten de EU in om te stemmen. Dat is respectievelijk 14,90 procent en 13 procent van beide groepen.

Dat moet en kan beter. Mensen moeten meer en betere informatie krijgen. Vandaag communiceert de overheid nauwelijks met deze groep. Nochtans gaat het hier over een essentieel democratisch recht. Het beleid verschilt ook van gemeente tot gemeente. Het staat lokale besturen vrij om zelf te beslissen hoe en in welke mate ze hun niet-Belgische burgers op de hoogte brengen. Pijnlijk is dat het overheidspersoneel niet altijd volledig op de hoogte blijkt van de verschillende procedures.

Het spreekt voor zich dat de bevoegde ambtenaren de nodige kennis moeten hebben over het stemrecht van niet-Belgen. Goede dienstverlening is cruciaal om meer registraties te krijgen. De verschillende politieke niveaus moeten beter samenwerken. De modaliteiten van de registratie zijn een federale bevoegdheid, terwijl de organisatie van gemeenteraadsverkiezingen Vlaamse materie is, en uiteindelijk komt iedereen met zijn gemeente in contact om de registratie af te handelen. De lokale besturen moeten minstens versterkt worden met duidelijke richtlijnen en informatie. Bovendien zouden niet-Belgen, net als de Belgen, direct aangeschreven kunnen worden over de uitoefening van hun stemrecht.

Makkelijkere registratie

Er is ook meer mogelijk dan een betere communicatie. Onze wetgeving biedt kansen die we vandaag onderbenutten. Zo is het in België, in tegenstelling tot in andere landen, mogelijk vanaf de eerste dag na de jongste lokale verkiezingen om je te registreren als kiezer. Bovendien dient die registratie slechts eenmalig te gebeuren. Dat wil zeggen dat het voor gemeentebesturen mogelijk is om gebruik te maken van elk contact dat ze met hun burgers hebben om hen geregistreerd te krijgen. Zo kan het een boodschap zijn die toegevoegd wordt aan het welkomstpakket voor nieuwe burgers. Reeds ingeschrevenen kunnen dan weer geregistreerd worden bij hun eerstvolgende bezoek aan het gemeenteloket. Het spreekt wel voor zich dat we dit niet kunnen overlaten aan de gemeentelijke autonomie. Als we hierin rechtsgelijkheid willen, is een uniforme aanpak onontbeerlijk.

Vooralsnog ontbreken al dit soort eenvoudige maatregelen, waardoor grote groepen mensen hun stem niet kunnen laten horen. Her en der springen middenveldorganisaties in de bres. Campagnes zoals ‘Ieders Stem Telt’ en ‘Ik Stem Ook’ proberen lokale besturen te informeren. Omdat het registreren sinds dit jaar online kan, proberen ze ook mensen zelf te registeren. Dat is al vooruitgang. Vroeger moesten mensen zich persoonlijk bij het gemeentehuis aanmelden of hun aanvraag per post opsturen.

Maria is alvast blij dat het gelukt is om zich te registreren. “Ik woon hier en betaal belastingen. Waarom zou ik dan niet mogen meebeslissen over wat er met dat geld gebeurt? Stemmen geeft me het gevoel er echt bij te horen. Door mee te praten maak ik deel uit van de gemeenschap hier.”

Brusselse mosterd

Maria’s woorden doen deugd. Alleen kunnen we het stemrecht van 1 miljoen kiezers niet laten afhangen van de goodwill van middenveldorganisaties. Stemgerechtigden de mogelijkheid geven te stemmen is een pijler van ons democratische systeem. Het is de plicht van de overheid om haar burgers daarover goed te informeren en al het mogelijke te doen opdat mensen op een zo toegankelijk mogelijke manier van hun stemrecht kunnen gebruikmaken.

We kunnen misschien de mosterd in Brussel halen. Het Brusselse parlement keurde onlangs een resolutie goed die stelt dat het Gewest stemgerechtigden niet alleen moet aanschrijven om hen te informeren over het stemrecht. Het Parlement wil ook dat het Gewest inzet op communicatie die uniform en begrijpelijk is aan de hand van grafisch materiaal en pictogrammen. De resolutie legt de verantwoordelijkheid bij het Gewest om te monitoren of de deelname aan de lokale verkiezingen verbetert. In Brussel beseffen ze dus al: Ieders Stem Telt, ook die van Niet-Belgen. Nu Vlaanderen nog.

Jessica Rombaut & Eef Jonkers - Medewerkers Ieders Stem Telt, met als kernpartners SAAMO, Beweging.Net, Uit De Marge, Welzijnszorg en SAM steunpunt Mens en Samenleving.

Blog

WATWAT: Ik heb een handicap, is er hulp als ik ga stemmen?

12-06-2024

Op watwat.be/verkiezingen vind je heel wat informatie over de verkiezingen. Ieders Stem Telt schreef een bijdrage over de extra hulp bij het stemmen als persoon met een handicap.  

Heb je hulp nodig om het stemhokje binnen te gaan of om te stemmen? Bijvoorbeeld omdat je slechtziend bent of omdat je in een rolstoel zit? Dan kan je een speciaal ingericht stemhokje gebruiken en heb je recht op hulp.

Speciaal ingericht stemhokje

Op elke plek waar je kan stemmen, moet minstens 1 speciaal ingericht stemhokje zijn voor kiezers met een handicap.

In dat stemhokje:

Is er meer ruimte, voor en in het hokje Staat een lagere tafel Is een vergrootglas

Er moet vlakbij ook een stoel staan.

Dat stemhokje is ofwel op het gelijkvloers, ofwel kan je ernaartoe met de lift.

Bij de ingang van het gebouw zijn er pictogrammen zodat je dat hokje makkelijk kan vinden.

Zo moet dat stemhokje ingericht zijn:

Inter – Toegankelijk Vlaanderen & Agentschap Binnenlands Bestuur

Je kiest zelf of je dat speciaal ingerichte stemhokje gebruikt of niet. En of je graag nog hulp krijgt van iemand of niet.

Hoe krijg ik hulp?

Vraag aan de voorzitter van het stembureau of iemand je mag helpen. Die mag je vraag niet weigeren, maar moet je wel toestemming geven.

Je kan zelf iemand meenemen om je te helpen, of iemand van het stembureau kan je helpen.

Er mag maar 1 iemand mee het stemhokje in.

Die persoon mag je alleen helpen, en dus niet in jouw plaats stemmen of zeggen op wie jij moet stemmen.

Mag mijn assistentiehond mee?

Ja, je assistentiehond mag mee tot in het stemhokje.

Je mag dan ook nog altijd vragen dat er iemand extra meegaat in het stemhokje om je te helpen.

Meer info over de toegankelijkheid van stemlokalen vind je op Vlaanderenkiest2024.be

Blog

Wat heeft een kaarsenfabriek met onze democratie te maken?!

22-04-2024
“Den Bougie” in Borgerhout en de strijd voor het algemeen stemrecht

De kaarsenfabriek De Roubaix-d’Oedenkoven, in de volksmond “den Bougie”, is deel van het collectief geheugen van Borgerhout, niet in het minst omdat eind 19e eeuw den Bougie het decor was van een beslissende gebeurtenis voor de Belgische werkende klasse, namelijk het verwerven van democratische rechten.

Al sinds haar oprichting in 1885 ijverde de Belgische Werklieden Partij (BWP) voor het verwerven van algemeen stemrecht. Het toenmalige cijnskiesrecht, verankerd in de grondwet, verleende stemrecht aan mannen die een minimum aan belastingen betaalden of er vanwege hun beroep recht op hadden (advocaat, arts, …). Daardoor was de arme werkende bevolking hier de facto van uitgesloten. Bij de verkiezingen in 1892 mocht amper een ruime 2% van de Belgische mannelijke bevolking stemmen voor parlement en senaat. Het was een periode van doffe ellende voor de arbeidende klasse: kinderarbeid, lange werkuren, epidemieën door ongezonde leefomstandigheden, … tekenden hun leven. De BWP was van mening dat zij door het algemeen stemrecht in het parlement voldoende gewicht zou krijgen om de leef- en werkomstandigheden menselijk te maken.

Maar de elite geeft niet zomaar haar privileges op. Een voorstel tot grondwetswijziging wordt tot driemaal toe (1870, 1883 en 1887) afgewezen door de verkozenen des lands, tot in 1890 een vierde voorstel wel ontvankelijk wordt verklaard. Maar er wordt getalmd en het ene vertragingsmaneuver volgt het andere op. De arbeiders zijn het beu en in 1891 breekt een mijnwerkersstaking uit die opgevolgd wordt door 100000 mijnwerkers. Het komt tot botsingen met de gendarmen met doden tot gevolg, waaronder 16 slachtoffers in Mons. Maar de arbeiders blijven vastberaden, de klassenstrijd verhevigt. Zowel De Kamer als de BWP zijn bang voor een revolutionaire evolutie en zoeken naar een uitweg. Het is in dit kader dat de staking opvolging krijgt in Antwerpen.

Nog steeds bougeert het niet echt en in 1893 breekt een nieuwe staking uit die tegen het midden van april aangroeit tot 250000 arbeiders. Op 18 april 1893 trekken betogers naar Borgerhout om daar ook het werk te doen staken. Ze worden aan den Bougie opgewacht door politie en gendarmen. De Roubaix, één van de eigenaars van de kaarsenfabriek ontvangt een delegatie van de stakers maar weigert echter om het werk te doen staken en om de delegatie de arbeiders te laten toespreken. De betogers zijn teleurgesteld. Er wordt met stenen gegooid en er sneuvelen een paar ruiten van de fabriek. De gendarmen laden hun karabijnen en de politieagenten trekken hun sabels. De betogers vertrekken naar hun partijlokaal De Werker in de Diepestraat.

In de namiddag rond half vijf keren de betogers vastberaden terug naar Borgerhout. Naarmate de stoet door de straten trekt neemt haar omvang toe. Wanneer de menigte den Bougie bereikt is ze aangegroeid tot 4000 à 5000 mensen. De eerste rangen van de betogers dragen rode vlaggen en plakkaten. Behalve politie en gendarmerie, is nu ook de brandweer onder de wapens geroepen. Ook burgemeester Moorkens is er. Deze keer wordt een delegatie van de betogers wél toegestaan om met de arbeiders van de kaarsenfabriek te spreken. Maar de werklieden van den Bougie zijn niet politiek-syndicaal georganiseerd en durven niet te spreken of te staken uit vrees hun job en inkomen te verliezen. Opnieuw verlaat de delegatie teleurgesteld de fabriek.

De burgemeester schreeuwt enige waarschuwingen dat er geschoten zal worden als ze niet ophouden. Maar de betogers geven niet op.

Dan gaat het snel. Er wordt opnieuw met stenen gegooid waarbij een steen de hoed van burgemeester Moorkens raakt. De burgemeester schreeuwt enige waarschuwingen dat er geschoten zal worden als ze niet ophouden. Maar de betogers geven niet op. En dan klinkt het bevel om te schieten. Eerst met losse flodders. Maar wanneer de betogers nog steeds niet wijken en nog heviger met stenen beginnen te gooien klinkt plots: “Tirez pour tuer”. Opnieuw wordt er nu door de gewapende macht geschoten, maar deze keer met scherp. Om te doden. In paniek stuift de menigte uit elkaar. Er blijven vier dode lichamen liggen: Gustavus Hereygers, Josephus Van Diependael, Philippus Bosiers en Benedictus Van de Ven. Even later wordt, nabij het huidige districtshuis van Borgerhout een vijfde betoger, Cornelius Biscop doodgeschoten.

Het nieuws van de tragische gebeurtenissen bereikt snel de Kamer in Brussel. Uit schrik voor escalatie in andere steden wordt opnieuw over het algemeen stemrecht gedebatteerd en gestemd. Die avond verwoordt Edward Anseele, toenmalig voorzitter van de BWP, het resultaat in de notulen van de Belgische Werklieden Partij als volgt: ”Le suffrage universel avec vote pleural a été voté par 119 oui contre 14 nons et 12 abstentions”. Het algemeen meervoudig stemrecht voor mannen is een feit. Vanaf dan mogen álle mannen ouder dan 25 stemmen. De beter gestelden krijgen nog wel een tweede en sommigen een derde stem, maar de eerste stap in de democratisering van het parlementaire stemrecht is gezet.

”Le suffrage universel avec vote pleural a été voté par 119 oui contre 14 nons et 12 abstentions”.

In 1894 worden de allereerste verkiezingen onder het stelsel van algemeen meervoudig stemrecht voor mannen gehouden. Nu brengt 21% van de Belgische bevolking haar stem uit. De uittredende premier Beernaert voert ook de stemplicht in, in de hoop op die manier de gematigde, ongeïnteresseerde kiezer een groter gewicht te geven. De in zijn ogen radicale BWP doet haar intrede in de Kamer met 28 zetels.

Meer lezen? Lees het originele artikel hier. 

Deze bijdrage van Jef Vanhemel (Masereelfonds Antwerpen) werd origineel uitgegeven op de website van het Masereelfonds. 

Blog

Eerste keer stemmen? 5 tips van een expert!

10-04-2024

2024 is een belangrijk verkiezingsjaar: we stemmen op 9 juni voor het Europees, Federaal en Vlaams parlement & op 13 oktober voor de provincie- en gemeenteraad. Hoe hou je het hoofd koel als je voor de eerste keer gaat stemmen? Expert en onderzoeker Edward De Vooght geeft 5 tips!  

#1 - Vertrek van thema's die jij belangrijk vindt 

Lig je niet wakker van de algemene economie, de impact van de vergrijzing op de sociale zekerheid of de zoveelste staatshervorming? Logisch! Het is allemaal behoorlijk complex en dat je je niet wilt uitspreken over thema’s waar je weinig voeling mee hebt is eigenlijk zeer verdienstelijk.

Voor partijen is het goed dat de verkiezingen over hun thema’s gaan, want dat zorgt ervoor dat ze meer in beeld komen en kiezers vaker aan hen zullen denken. Maar het is niet omdat een bepaalde partij een thema claimt, dat die daarvoor de beste aanpak hebben. Durf dus los te komen van de klassieke associaties en kijk ook eens naar de rest. 

Laat je hierdoor dus niet in de maling nemen. Je kiest best zelf welke thema’s je belangrijk vindt. Bepaal zelf je agenda. 

#2 - Baseer je niet alleen op partijcommunicatie 

Ze kunnen het vaak goed uitleggen, die politici. Als toppolitici hun zegje doen op televisie, op sociale media of op papier, dan lijken de argumenten allemaal vanzelfsprekend. Het is dan verleidelijk om in het verhaal mee te gaan en overtuigd te worden. Maar een politicus zal altijd goede argumenten geven voor de eigen standpunten en goede tegenargumenten voor de standpunten van de concurrentie.

Je zal geen genuanceerde mening terugvinden in politieke communicatie. Hiervoor ga je best zelf eens op onderzoek. Kranten, opiniestukken en de visies van meerdere partijen vergelijken, in plaats van een beslissing te nemen op basis van een post of interview van één politicus. 

#3- Zoek uit wie er op de kieslijst staat

Ben je de partijen een beetje moe? Vrees je voor eenheidsworst of heb je het gevoel dat geen enkele partij bij jou past? Dan hoef je niet op een partij te stemmen. Je kan weliswaar niet op verschillende partijen stemmen met dezelfde stembrief, maar je hoeft je stem niet aan de volledige partij te geven.

Je kan kiezen om het vertrouwen aan de partij te geven door de lijststem bovenaan in te kleuren, maar je kan ook kiezen om je vertrouwen aan een persoon te geven. Bij de lijststem volg je de hiërarchie van de lijst. Je steunt de volgorde waarin die staan. Wil je een persoonlijke touch geven aan je stem, dan stem je best op een kandidaat in plaats van een partij.

Politici hebben vaak een bepaalde expertise of engagement en het is misschien wel fijn om te stemmen voor de politicus die zich specifiek engageert of specialiseert voor wat jij wel belangrijk vindt. En hoe meer persoonlijke stemmen zij halen in verkiezingen, hoe meer zij kunnen doorwegen in hun partij.

#4 - Vergaap je niet aan celebrity politicians

Politici maken deel uit van de entertainmentcultuur en verschijnen in programma’s als privépersonen om over andere zaken te praten dan over politiek. Dat heet celebrity politics. Meer dan een ideologische test, zijn verkiezingen ook een populariteitswedstrijd. De toppolitici zijn ook bekende Vlamingen geworden. Natuurlijk mag je op deze politici stemmen, maar wees je ervan bewust dat een politicus die op televisie verschijnt altijd aan politieke overtuiging aan het doen is, ook al gaat het niet over politiek.  Sterker zelfs, in entertainmentprogramma’s werkt de overtuiging zoveel beter, want je hersenen zijn aan het ontspannen en dus niet kritisch aan het verwerken.

#5 - Pak de politici op hun woorden

Verkiezingstijd is de periode van de boude uitspraken en de grote beloftes. Partijen komen om de beurt met de zotste ideeën en de meest spraakmakende boutades. Ze nemen geen blad voor de mond. 

Om de aandacht van de kiezer te trekken en te houden, moeten partijen duidelijke en rechtlijnige voorstellen formuleren. Ze willen zich afzetten tegen de anderen partijen en dat kan alleen maar met unieke en vergaande beloftes. Dat is normaal.

Een stem uitbrengen is dus niet alleen een keuze voor inhoud of ideologie, maar ook voor een politieke stijl. Houd je van uitgesproken en bekvechtende politiek of heb je liever de kalme gesprekspolitiek. Het is zeker niet zo zwart-wit en er bestaan zeker allerlei mengvormen. Maar trap niet in de val om voor een revolutionaire en scherpe politicus te stemmen in het idee dat die constructief zaken zal veranderen in ons land of omgekeerd.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deze tekst werd gepubliceerd op de website van de Arteveldehogeschool door Edward De Vooght. Edward De Vooght is senior onderzoeker bij de Arteveldehogeschool (expertisenetwerk Communicatie, Media en Design) en gastprofessor aan de Universiteit Gent. Hij is een expert op vlak van duidelijke en overtuigende communicatie bij studenten, wetenschappers en bedrijven. Daarvoor bouwt hij op jarenlange ervaring met talloze workshops en coachingsessies rond presentatie- en pitchtechnieken. 

Meer lezen? Lees het originele artikel!

Blog

Ieders stem telt biedt oplossing voor democratisch probleem dat afschaffing opkomstplicht in Vlaanderen creëert

17-01-2024

Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen valt de opkomstplicht weg in Vlaanderen. Mensen zijn niet meer verplicht om naar de stembus te trekken. Deze beslissing van de Vlaamse regering dreigt grote gevolgen te hebben. Uit onderzoek blijkt dat het mensen in een kwetsbare positie zijn, die thuisblijven. Ieders stem telt, een coalitie van bijna 30 middenveldorganisaties wil dit democratisch probleem het hoofd bieden. Woensdagvoormiddag 17 januari 2024 lanceert Ieders stem telt haar campagne.

In 2019, toen er nog een opkomstplicht gold, vormde blanco en ongeldig stemmen opgeteld met niet komen opdagen zowat 15 procent van het electoraat. De blanco-ongeldig of niet opdagende kiezers zijn vaak jongeren en gepensioneerden. Hoofdzakelijk zijn ze kortgeschoold.[1] De intentie om te blijven stemmen als de opkomstplicht afgeschaft is, ligt bij hoge inkomens (58 procent) bijna dubbel zo hoog als bij lage inkomens (32 procent).[2]

Ongelijke opkomst betekent ongelijke invloed

“Die dalende opkomst van mensen in een kwetsbare positie is een probleem,” leggen Sofie Sas, en Caro Bridts, woordvoerders van Ieders stem telt uit. “Als mensen niet meer gaan stemmen, waarom zouden politici dan nog beleid voor hen voeren? En naar deze groepen wordt al zo weinig geluisterd: kijk maar naar het sanctionerende activeringsbeleid of de problematische keuzes op het vlak van betaalbare huisvesting. Mensen in een kwetsbare positie zijn daar de dupe van.”

Om ook mensen in een kwetsbare positie bij de verkiezingen te betrekken bundelden de trekkende organisaties SAAMO, Uit De Marge, Beweging.net, Welzijnszorg en SAM, steunpunt Mens en Samenleving de krachten. Ze zetten een samenwerkingsverband op poten met bijna 30 partners.[3] Elk van die organisaties heeft een specifieke achterban. ‘We wilden heel bewust een zeer divers bondgenootschap,” benadrukt Sas. ‘In Ieders stemt telt verenigen we de klassieke middenveldorganisaties, maar ook verenigingen van mensen in armoede, mensen met een migratieachtergrond, ouderen,  vrouwen, jongeren, mensen met een beperking …’

Slapende reuzen van de democratie[4]

Internationaal onderzoekt bewijst dat initiatieven als Ieders stem telt een grote impact hebben op de kiezersopkomst. Zo zien Amerikaanse onderzoekers[5] dat middenveldorganisaties met een slimme aanpak maar liefst 15 procent meer mensen naar de stembus krijgen. Zelfs een stijging van 5 procent wordt al gezien als een groot effect. “Het middenveld staat in Vlaanderen traditioneel sterk,” stelt Sas, “Maar die politieke taak komt de laatste tijd steeds meer onder druk. We bundelen de krachten om dat terug op te pakken, want het sociale middenveld is de slapende reus van de democratie. “Met Ieders stem telt gebruiken we onze kracht om een te oplossing bieden voor de problemen die de afschaffing van de opkomstplicht veroorzaakt.”

Wat doet Ieders stem telt?

“Als ik met mensen in een kwetsbare positie praat, merk ik dat voor velen van hen politiek niets meer is dan wat slogans,” zegt Bridts die ook opgeleide ervaringsdeskundige is. “Met Ieders stem telt willen we terug over politiek praten. Niet over de intriges en de strategische spelletjes maar over oplossingen van problemen waar mensen dagelijks mee kampen. Een politiek die structurele maatregelen neemt die de oorzaken van de problemen aanpakken. Ieders stem telt maakt daarbij het verschil omdat wij dicht bij mensen staan en contact hebben met de politiek. Op die manier willen we ontmoeting creëren tussen lokale politici en de burgers. Gesprekken van mens tot mens zijn hierbij zo leerrijk voor beide partijen.”

Naast gesprekken over en met politiek biedt Ieders stem telt vormingen en ander ondersteuningsmateriaal aan voor iedereen die met mensen in hun omgeving opnieuw over politiek wil praten. “We denken daarbij aan de voorzitter van de plaatselijke biljartclub tot een opvoedster in de bijzondere jeugdzorg,” benadrukt Sas. “Zoveel mogelijk mensen geïnformeerd naar de stembus krijgen is ons doel.” Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden terecht op  de website van Ieders stem telt die het samenwerkingsverband op woensdag 17 januari lanceert op een ontmoetingsmoment voor pers en middenveldpartners.


Iedereen is nodig

“Mensen zijn teleurgesteld in de politiek,” weten Sas en Bridts. “En ze hebben daar ook reden toe. Door politieke keuzes zijn er geen loketten meer waar ze makkelijk terecht kunnen, vinden ze geen betaalbare woning meer, en geen plek in de opvang van hun kinderen. Maar dat kan anders. Met Ieders stem telt zijn we ervan overtuigd dat er nog genoeg individuele politici zijn die echt hun best doen voor mensen in een kwetsbare positie.”

“Als we de beide groepen met elkaar in contact brengen, herwinnen we het vertrouwen van mensen in de politiek,” sluiten de twee woordvoerders af. “Dat is belangrijk, want politiek heeft een enorme impact op hun leven. Met IST willen we tonen dat kiezers daar via hun stem invloed op kunnen hebben. Op die manier gaan ook mensen in een kwetsbare positie hopelijk toch stemmen. Dat is ons doel, want als we de democratie beter willen doen werken, hebben we iedereen nodig.”