Andere initiatieven

Informatie over de verkiezingen

Vlaanderenkiest.be

Vlaanderenkiest.be is de officiële site voor informatie rond de lokale verkiezingen. Je vindt er informatie terug over de lokale verkiezingen, over hoe je moet stemmen, maar ook officiële formulieren zoals volmachtsformulieren. 

Vlaanderenkiest.be 

Vvsg.be 

VVSG is de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. De organisatie helpt en ondersteunt lokale besturen over gans Vlaanderen. Dat doet ze via inhoudelijke dossiers, maar ook via vormingen voor de verkozen politici. 

Je kan er terecht voor alle informatie over jouw lokaal bestuur.

vvsg.be

ABB 

Het Agentschap Binnenlands Bestuur is de dienst van de Vlaamse overheid die zich bezig houdt met het duurzaam en democratisch samenleven in diversiteit. Je kan er terecht voor alle officiële informatie vanuit de Vlaamse Overheid.

vlaanderen.be/agentschap-binnenlands-bestuur 

Daaromstemik.be (Verkiezingen.fgov.be)

De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken bundelt alle praktische informatie over de gelijktijdige verkiezingen van 9 juni op daaromstemik.be. 

Daaromstemik.be

WAT WAT

WAT WAT is het jongereninformatieplatform van De Ambrassade. Op watwat.be/verkiezingen vinden jongeren antwoorden op hun vragen over verkiezingen, praten over politiek, je mening vormen… WAT WAT brengt ook info door experts en getuigenissen van jongeren op TikTok en Instagram.

 watwat.be/verkiezingen

 

Campagnes

komafmetarmoede.be 

Ieders Stem Telt onderschrijft mee de 12 werken voor een moedig beleid van decenniumdoelen om komaf te maken met armoede. Lees hier meer over de 12 werken. #komafmetarmoede

Vanuit Ieders Stem Telt werken we actief aan het 4e speerpunt van de actie: armoede en en vertrouwen in politiek gaan hand in hand. Om het groeiend gevoel van onbehagen in de samenleving te counteren hebben we nood aan een sereen en eerlijk debat, voorbij de dagjespolitiek, dat op zoek gaat naar duurzame antwoorden: in welke samenleving wensen we morgen te leven? Het is dat gesprek dat Ieders Stem Telt probeert aan te gaan. 

Decenniumdoelen is een platform van armoedeorganisaties, vakbonden, mutualiteiten en sociale organisaties. 

Komafmetarmoede.be

ikstemook.be 

Met de campagne ‘Ik Stem Ook’ willen De Wakkere Burger vzw, ORBIT vzw en LEVL vzw zo veel mogelijk niet-Belgen aanmoedigen om zich in te schrijven als kiezer en gemeenten sensibiliseren om daarvoor laagdrempelige procedures te voorzien. 

Je vindt er alle informatie terug over hoe en waarom stemmen, alsook de nodige informatie over hoe je je als niet Belg kan registreren.

ikstemook.be

#Dakantochnie? #Dakanwel

Absoluut, Dito, Kando, Konekt, Onafhankelijk Leven, SOM en Vlaams Welzijnsverbond bundelen hun krachten en strijden voor een inclusieve samenleving. Onder de slogan “Dakantochnie? Dakanwel!” bundelen ze enkele absurde getuigenissen waar mensen met een handicap dagelijks mee te maken krijgen en schuiven ze strijdpunten naar voren voor een inclusieve samenleving.

 

Lees de getuigenissen op dakantochnie.be en de aanbevelingen op dakanwel.be

#Laatjestemhoren

Dito vzw vindt het als belangenbehartiger belangrijk dat iedereen en dus ook mensen met een beperking hun stem wél laten horen. Als ervaringsdeskundigen weten zij als geen ander waar de noden rond toegankelijkheid liggen. Dito werkte de campagne #laatjestemhoren uit met sensibiliserende filmpjes, briefschrijfactie, inspiratiemomenten voor ervaringsdeskundigen en een memorandum voor de lokale verkiezingen. Ontdek hoe jij jouw stem luider kan laten klinken voor een toegankelijke samenleving! 

#laatjestemhoren 

Bataljong.be 

Bataljong wil jeugdraders, jeugdambtenaren en schepenen van jeugd verbinden en inspireren om een sterk beleid voor jonge inwoners te voeren. Bataljong promoot ook op Vlaams, federaal en Europees niveau de troeven van kind- en jeugdvriendelijk beleid en behartigt daarbij de belangen van steden en gemeenten. 

Op hun website vind je een speciale pagina terug rond de verkiezingen 2024. Je kan er terecht voor informatie rond de spelregels voor de verkiezingen in 2024, alsook voor de memoranda van de organisatie (wat verwachten van de politici in de volgende beleidsperiode).

bataljong.be   

't is aan u

Op www.tisaanu.be vind je als jeugdwerker, leerkracht of begeleider heel wat info, spel- en lesmateriaal, methodieken, tips en inspiratie over hoe jij aan de slag kan gaan met en over jongeren en verkiezingen. Op het Instagramkanaal @tis.aan.u vind je info over de eerste keer stemmen om te delen met jongeren.

tisaanu.be

Stem drempelvrij 

Een team van 6 organisaties die werken met de doelgroepen ontwikkelen materiaal waar je als middenveldorganisatie, onderwijsinstelling of lokaal bestuur beroep kan doen. Het aanbod is ontworpen om de drempels te verlagen die moeilijker bereikbare doelgroepen ervaren om te gaan stemmen.

Stemdrempelvrij.be 

 

 

Wat vinden politieke partijen over...? 

Gender, LGBTI+, racisme, handicap, armoede? 

In aanloop naar de verkiezingen van 9 juni analyseerden RoSa vzw, Vrouwenraad, çavaria, Kif Kif, GRIP vzw, Netwerk Tegen Armoede en Ella vzw de partijprogramma's van de zeven grootste Vlaamse partijen. Ze schreven vijf thematische gelijkekansendossiers, waarin ze uiteenzetten hoe de thema’s gender, LGBTI+, racisme, handicap en armoede aan bod komen in de verschillende partijprogramma’s. 

eenstemvoorgelijkekansen.be

Racisme

De NAPAR Coalitie, dat zijn een zestigal middenveldorganisaties die strijden voor een interfederaal actieplan tegen racisme, analyseerde de programma's van alle Belgische democratische partijen op vlak van de aanpak van racisme. Op zoek naar hoe de Belgische partijen denken over dekoloniseren, maar ook onderwijs, wonen, werk en politie in relatie tot racisme? Je vindt handige overzichtstabellen op de website van NAPAR Belgium. 

Naparbelgium.org

Wonen

  • Naar aanleiding van de verkiezingen in 2024 heeft het Vlaams Huurdersplatform een aantal vragen voorgelegd aan de politieke partijen op Vlaams niveau. Benieuwd waar de verschillende partijen voor staan als het gaat over woonbeleid? 

Wat vinden politieke partijen over wonen? 

  • De Gentse Wooncoalitie lanceert een stemwijzer om kiezers te informeren over de standpunten van verschillende politieke partijen ten aanzien van betaalbaar en sociaal wonen.

Gedetailleerde info van de Stemwijzer vind je op de website van de coalitie: www.gentsewooncoalitie.be

Natuur

Met het Kieskompas brengt Natuurpunt in beeld hoe de politieke partijen op Vlaams, Federaal en Europees niveau zich positioneren tegenover natuurbehoud en -herstel. Benieuwd waar de verschillende partijen voor staan als het gaat over natuurbeleid? 

Kieskompas

Zorg 

Antwoord op de stellingen van StemZorgvuldig en ontdek welke partij het best aansluit bij jouw opvattingen rond enkele belangrijke zorgthema’s.

Stem zorgvuldig 

Klimaat & milieu 

Benieuwd hoe de partijen zich verhouden tot thema's energiezuinig wonen, openbaar vervoer en hernieuwbare energie? Check dan de partijwijzer van de Bond Beter Leefmilieu! 

Bondbeterleefmilieu.be/partijwijzer