home-page

Wat is 'Ieders Stem Telt'?

Wie zijn we?  

Op zondag 13 oktober vinden de gemeente- en provincieraadsverkiezingen plaats. In Vlaanderen dreigen veel mensen niet meer te gaan stemmen door de afschaffing van de opkomstplicht. Mensen zijn hierdoor niet meer verplicht om naar de stembus te gaan. In Brussel geldt nog steeds opkomstplicht, maar daar is de opkomst traditioneel lager. Om hier het hoofd aan te bieden bundelen 30 middenveldorganisaties de krachten onder de vlag van ‘Ieders Stem Telt’. ‘Ieders Stem Telt’ streeft naar de participatie van alle groepen in de samenleving, zodat niemand buiten spel wordt gezet. 

Helderheid over de nieuwe spelregels  

‘Ieders Stem Telt’ biedt materiaal aan waarmee sociale professionals en vrijwilligers lokaal aan de slag kunnen. Het bevat heldere informatie over de nieuwe spelregels en methodieken om mensen te stimuleren om bewust hun stem uit te brengen. Aan de hand van praktische vormingen zetten we in op een sterke lokale democratie. 

Ieders Stem Telt helpt sociale professionals en vrijwilligers om aan de slag te gaan rond de lokale verkiezingen. 

Wat is Ieders Stem Telt? 

Ieders Stem Telt wordt getrokken door beweging.net, SAAMO, Uit De Marge en Welzijnszorg, ondersteund door SAM, steunpunt Mens en Samenleving. We bundelen de krachten met 30 partners, elk met hun specifieke achterban, met als doel de politieke deelname van alle groepen in de samenleving. We werken aan een democratische, sociaal rechtvaardige samenleving met een bijzondere aandacht voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie. 

Gemotiveerde en weloverwogen keuzes 

Door de afschaffing van de opkomstplicht voor de lokale verkiezingen in Vlaanderen heeft iedereen de keuze om al dan niet te gaan stemmen. Via sensibilisering tonen we het belang aan van deelname en van een weloverwogen keuze. We reiken ook handvatten aan om een bewuste stem uit te brengen.  

Bezorgdheden van mensen en de impact van politiek 

Zoeken naar een betaalbare en kwaliteitsvolle woning, loketten waar je gemakkelijk terecht kan, een speelplein achter de hoek, goed contact met de buren, een toegankelijke bibliotheek … 

Mensen die het moeilijk hebben, liggen hier wakker van. We gaan met hen in gesprek over het gevoerde beleid en de concrete impact van politiek op hun leven.  

Ieders stem telt en het afschaffen van de opkomstplicht in Vlaanderen

De democratie is van ons allemaal. Om haar goed te doen werken, hebben we iedereen nodig.  
 
Verkiezingen vormen een cruciaal onderdeel van onze democratie. Ze geven burgers de kans om invloed uit te oefenen op wat er gebeurt in de gemeenteraad en daarmee op de toekomst van hun stad op gemeente. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen aan de stembusslag deelnemen. Dat versterkt onze democratie en de legitimiteit van het resultaat.   
 
De opkomstplicht was daarbij erg behulpzaam. Iedereen was immers verplicht om deel te nemen. De afschaffing ervan zal drempels opwerpen, zeker voor mensen in een kwetsbare positie. Mensen die het sociaaleconomisch moeilijk hebben en jongeren die nog niet de gewoonte hebben om te gaan stemmen, dreigen thuis te blijven.   
 
Nu onze politici de beslissing genomen hebben om de opkomstplicht af te schaffen, hebben zij de verantwoordelijkheid om kiezers – ook diegenen waar ze minder affiniteit mee hebben - te overtuigen om op 13 oktober naar de stembus te trekken.