home-page

Werkvormen

Onze webinars

Mensen tot een geïnformeerde en bewuste stem brengen. Wat heb je daarvoor nodig?  

Ieders Stem Telt maakte een stappenplan op dat jou als professional op de goede weg zet om het met mensen te hebben over politiek.

 

 

 

 

 

 

Wat moet je zelf allemaal weten om dit gesprek aan te gaan? Hoe gaan we erover in gesprek en hoe doe je dat in een groep waar veel verschillende meningen en ideeën zitten? Wie mag er allemaal gaan stemmen en wanneer moet dat, of mag het helemaal niet? En hoe faseer je het werk, zodat mensen tegen de verkiezingen nog steeds politiek geïnteresseerd zijn?

Ontdek welke vormingen je zelf kan organiseren:

  1. Politiek, niets mee te maken
  2. Baas in België
  3. Hoe werkt onze democratie?
  4. Hoe komen politieke beslissingen tot stand?
  5. Klare kijk op politieke partijen
  6. De som van alle delen

 

TIP: Gebruik deze gespreksleidraad om een veilige context voor de deelnemers te creëren.

 

Illustratieve foto van een vorming

1 - Politiek, niets mee te maken

Politiek is geen ver-van-mijn-bed-show. Politiek gaat over het dagelijks leven, over de scholen waar je kinderen naartoe gaan, het loon dat je krijgt, de wegen waarop je je verplaatst… Je kan het je dus niet permitteren om er niets mee te maken te hebben.

Deze vorming toont deelnemers waar politiek in hun dagelijks leven zichtbaar is, om hen zo het belang van deelname aan het democratische proces te laten inzien. 

Link naar de opname van de webinar.

Bekijk het werkmateriaal...

 
Voir le matériel en français...

2 - Baas in België

Wie heeft het hier eigenlijk voor het zeggen? Ligt alle macht bij politieke partijen? Of bij de media? 

België is een ingewikkeld land. Niet alleen voor wie hier nieuw aankomt, maar ook voor wie hier is opgegroeid. De wirwar aan instellingen en de uitgebreide, ingewikkelde staatsstructuur zorgen er mee voor dat mensen niet altijd begrijpen waarom dingen niet zomaar snel beslist en veranderd kunnen worden. 

In deze module willen we dat de deelnemers begrijpen wie er meespeelt in een democratie. Wie heeft invloed, en hoe groot is die? Wat zijn onze ervaringen en misschien vooroordelen?

Link naar de opname van de webinar. 

Bekijk het werkmateriaal...

 
Voir le matériel en français...

3 - Hoe werkt onze democratie?

België is een representatieve democratie. De verkiezingen krijgen daarin een belangrijke plaats. Maar wat is een democratische rechtsstaat eigenlijk? En waarom is het belangrijk dat je gaat stemmen in een representatieve democratie? En zijn er nog andere manieren om als burger beleid en de democratie vorm te geven, behalve verkiezingen?  

Deze vorming geeft inzicht in wat een democratie is, wat representatie betekent en hoe je als burger of als deel van het maatschappelijk middenveld, de democratie kan vormgeven.

Link naar de opname van de webinar.

Bekijk het werkmateriaal...

Voir le matériel en français...

4 - Hoe komen politieke beslissingen tot stand?

Wat zijn de stappen tussen een (politiek) idee en een concrete uitvoering die we ervaren in ons dagelijkse leven? Wat speelt allemaal mee? Hoe kunnen we buiten de verkiezingen om ook nog invloed hebben op beslissingen? 

In deze vorming gaan we het formele proces bekijken om politieke beslissingen te nemen, om daar dan de informele invloeden naast te zetten.Deelnemers ervaren in verschillende stappen aan de hand van een eenvoudig voorbeeld de weg van een politiek besluit, en krijgen dan in een tweede fase te zien waar externe invloeden soms door deze ‘ideale’ weg komen fietsen. 

 

 

 

 

 

 

Link naar de opname van de webinar.
Bekijk het werkmateriaal.

Vorming 4 - Tekening: Politieke beslissing

5 - Klare kijk op politieke partijen

Verschillende politieke partijen schuiven vanuit hun ideologie verschillende oplossingen naar voor. Tijdens verkiezingsperiodes proberen ze zoveel mogelijk mensen achter hun standpunten te verzamelen, om deze voorstellen te kunnen omzetten in praktijk.  

Deze vorming duidt de ideologie van verschillende partijen en legt uit hoe ze van elkaar verschillen. We vertrekken vanuit de thema's waar mensen van wakker liggen en gaan dieper in op hoe verschillende politieke partijen deze thema's benaderen.  

Link naar de opname van de webinar.

Bekijk het werkmateriaal.

6 - De som van alle delen

Verschillende politieke partijen schuiven vanuit hun ideologie verschillende oplossingen naar voor. Tijdens verkiezingsperiodes proberen ze zoveel mogelijk mensen achter hun standpunten te verzamelen, om deze voorstellen te kunnen omzetten in praktijk.  

Link naar de opname van de webinar.

Bekijk het werkmateriaal.

Tweede illustratieve foto van een vorming

Heeft u vragen of opmerkingen over deze vormingen? Stuur ze naar iedersstemtelt2024@gmail.com