Werkmateriaal

Op deze pagina vind je werkmateriaal en vormingen terug om rond politiek en verkiezingen aan de slag te gaan:

Werkmateriaal registratie niet-Belgen

Werkmateriaal hoe stem je geldig? 

Werkmateriaal voor groepsgesprekken

Vormingen door partnerorganisaties

Registratie niet-Belgen 

Niet-Belgische burgers moeten zich registreren voor 31 juli als kiezer om te mogen stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober. Niet-Belgische burgers van buiten de Europese Unie moeten ook een wettig verblijf in België kunnen aantonen gedurende een ononderbroken periode van minstens 5 jaar. 

Hieronder vind je meertalig werkmateriaal (flyer, filmpjes , informatiefiches) om niet-Belgische burgers te informeren over hun stemrecht en ze aan te zetten zich te registreren als kiezer. 

Flyer

De flyer biedt een overzicht van wie mag stemmen voor welke verkiezing. De QR-code gaat naar de site van Vlaanderen met informatie en het online portaal om te registreren als kiezer. 

Download hier in het Nederlands

Download hier in het Frans 

Download hier in het Engels 

Download hier in het Spaans

Download hier in het Portugees

Download hier in het Pools

Download hier in het Turks

Download hier in het Arabisch

Download hier in het Russisch 

Download hier in het Somalisch

Download hier in het Koerdisch

Download hier in het Tamil

Filmpjes niet-EU burgers

Deze filmpjes dienen om niet-Belgische niet-EU burgers op de hoogte te brengen van hun stemrecht op 13 oktober. Verspreid deze filmpjes via Whatsapp onder vrienden, familie, kennissen, collega's, ... zodat ze weten dat ze zich moeten registreren om te kunnen stemmen!

Informatiefiches 

Deze informatiefiches vatten samen wat er in het document staat waarmee je aanvraagt om je in te schrijven als kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zo weten toekomstige kiezers waartoe ze zich verbinden. Download de fiches hieronder. Hier vind je de algemene fiche in het Nederlands met de informatie voor zowel EU-burgers als niet-EU burgers. 

a. Informatiefiches voor EU-burgers

Download hier in het Nederlands

Download hier in het Frans

Download hier in het Engels

Download hier in het Duits

Download hier in het Spaans

Download hier in het Turks

Download hier in het Roemeens

b. Informatiefiches voor niet-EU burgers

Download hier in het Nederlands

Download hier in het Frans

Download hier in het Engels

Download hier in het Duits

Download hier in het Russisch

Download hier in het Spaans

Download hier in het Turks

Download hier in het Roemeens

Hoe stem je geldig?

Wat moet je meenemen om te gaan stemmen? Wat is het verschil tussen een lijststem en voorkeurstem? En, hoe stem je geldig? Deze handige visual kan je hieronder downloaden, ook als printbare poster. 

Download hier in PNG: Hoe stem je geldig? 

Download hier in PNG: wat is het verschil tussen een voorkeurstem en lijststem?

Download hier de poster in CMYK

Download hier de poster in PDF

Groepsgesprekken

Ga je met een groep in gesprek over politiek? Dan is het belangrijk om een veilige context te creëren! Tip: gebruik hiervoor de gespreksleidraad!

De Praatpot

Hanine Berrihi (opbouwwerker bij SAAMO Antwerpen) bedacht de 'praatpot' om op een laagdrempelige manier met een groep in gesprek te gaan over politiek. De praatpot omvat 12 vragen in 3 verschillende talen (Nederlands, Engels, Arabisch) en is bedoeld voor mensen met een basisniveau aan Nederlands. Laat de deelnemers om beurt grabbelen in de praatpot en ga in gesprek! 

Wat heb je nodig?

  • De papiertjes
  • Een pot om de papiertjes in te steken

Voor wie? 

  • Personen met een basisniveau aan Nederlands
  • Groepen

 

Vormingen

Hier delen we vormingen die gemaakt zijn door partnerorganisaties, met het oog op verschillende doelgroepen.  Ieders Stem Telt maakte zelf 5 vormingspakketten om met mensen in gesprek te gaan over politiek - die pakketten en webinars vind je terug onder 'Webinars'. 

Ieders Stem Telt Limburg: Nieuwegem

Ieders Stem Telt Limburg ontwikkelde het educatief spel over de gemeenteraad en verkiezingen: Nieuwegem! Je kan hieronder al het materiaal downloaden om er zelf mee aan de slag te gaan. Meer informatie over het aanbod en eventuele begeleiding van Ieders Stem Telt Limburg vind je hier

  • Wat? Leer al spelend meer over het bestuur van gemeenten en de gemeenteraadsverkiezingen. De gemeenteraad neemt beslissingen waar de inwoners van de gemeente wel bij varen. Ze zorgen dat het goed leven is in de gemeente. In het spel zijn de deelnemers gemeentebestuurders van Nieuwegem en bouwen ze de stad uit met voorzieningen. Hoe zal de plattegrond van Nieuwegem er voor jouw groep uitzien? In het spel ontdekken de deelnemers de opdrachten (bevoegdheden) van een gemeente. De werking van gemeentepolitiek en bestuursprocessen. En het belang van gemeentebestuur én gemeenteraadverkiezingen voor inwoners.
  • Duur? 3 uur.
  • Groep? Minimum 6 tot maximum 16 personen.

Download hier de presentatie

Download hier de handleiding

Download hier de beleidsdomeinen

Download hier het bord

Download hier de doelgroepen

Download hier de invulfiche van partijen

Download hier de partijkaarten

Download hier de rollenkaarten

Download hier de voorzieningskaarten

Kando - Kies Krachtig! Vorming voor personen met een verstandelijke beperking

Met de vorming ‘Kies Krachtig’ kunnen personen met een verstandelijke handicap met voldoende kennis zelfzeker naar de stembus stappen. De vorming reikt informatie en ondersteuning aan, zodat de deelnemers een doordachte keuze kunnen maken bij het uitbrengen van hun stem. De vorming focust op het begrijpen van de waarde van elke stem, hoe verkiezingen werken en het nemen van een eigen gemaakte beslissing. Download hieronder het vormingspakket voor provincie Antwerpen

Heb je een vraag? Of nood aan de vormingspakketten van andere provincies? Neem dan contact op via info@kando.be.

Download het draaiboek

Download het boekje

Download de bijlagen 

Download de partijkaarten 

Download de partijoverzichten per beleidspunt: