home-page

Werkmateriaal

Op deze pagina vind je methodieken en werkmateriaal terug om rond politiek en verkiezingen aan de slag te gaan. Tip: Gebruik de gespreksleidraad! 

Registratie niet-Belgen 

Niet-Belgische burgers moeten zich registreren voor 31 juli als kiezer om te mogen stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober. Niet-Belgische burgers van buiten de Europese Unie moeten ook een wettig verblijf in België kunnen aantonen gedurende een ononderbroken periode van minstens 5 jaar. 

Hieronder vind je meertalig werkmateriaal (flyer, filmpjes , informatiefiches, materiaal ikstemook) om niet-Belgische burgers te informeren over hun stemrecht en ze aan te zetten zich te registreren als kiezer. 

Flyer

De flyer biedt een overzicht van wie mag stemmen voor welke verkiezing. De QR-code gaat naar de site van Vlaanderen met informatie en het online portaal om te registreren als kiezer. 

Download hier in het Nederlands

Download hier in het Frans 

Download hier in het Engels 

Download hier in het Spaans

Download hier in het Portugees

Download hier in het Pools

Download hier in het Turks

Download hier in het Arabisch

Filmpjes niet-EU burgers

Deze filmpjes dienen om niet-Belgische niet-EU burgers op de hoogte te brengen van hun stemrecht op 13 oktober. Verspreid deze filmpjes via Whatsapp onder vrienden, familie, kennissen, collega's, ... zodat ze weten dat ze zich moeten registreren om te kunnen stemmen!

 

Informatiefiches 

Deze informatiefiches vatten samen wat er in het document staat waarmee je aanvraagt om je in te schrijven als kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zo weten toekomstige kiezers waartoe ze zich verbinden. Download de fiches hieronder. 

a. Informatiefiches voor EU-burgers

Download hier in het Nederlands

Download hier in het Frans

Download hier in het Engels

Download hier in het Duits

b. Informatiefiches voor niet-EU burgers

Download hier in het Nederlands

Download hier in het Frans

Download hier in het Engels

Download hier in het Duits

Download hier in het Russisch

Materiaal Ik Stem Ook 

Ik Stem Ook is een campagne van Orbit vzw, Levl en De Wakkere Burger vzw. Zij zetten ook in voor de registratie van niet-Belgen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Het materiaal van Ik Stem Ook kan je hieronder downloaden. 

Download hier de flyer (voorkant) 

Download hier de flyer (achterkant) 

Download hier de postkaart (voorkant) 

Download hier de postkaart (achterkant) 

Download hier het draaiboek online registratie

Herbekijk hier de infosessie 'inschrijving als niet-Belgische kiezer'

Methodiek voor laagdrempelige groepsgesprekken: de Praatpot

Hanine Berrihi (opbouwwerker bij SAAMO Antwerpen) bedacht de 'praatpot' om op een laagdrempelige manier met een groep in gesprek te gaan over politiek. De praatpot omvat 12 vragen in 3 verschillende talen (Nederlands, Engels, Arabisch) en is bedoeld voor mensen met een basisniveau aan Nederlands. Laat de deelnemers om beurt grabbelen in de praatpot en ga in gesprek! 

Wat heb je nodig?

  • De papiertjes
  • Een pot om de papiertjes in te steken

Voor wie? 

  • Personen met een basisniveau aan Nederlands
  • Groepen