Zelf vormingen leren geven: Train the trainer(s)

Ieders Stem Telt ontwikkelde materiaal waarmee sociale professionals en vrijwilligers lokaal aan de slag kunnen. Die vormingspakketten bevatten heldere informatie over de nieuwe spelregels, en methodieken om mensen te stimuleren om bewust hun stem uit te brengen. Aan de hand van praktische vormingen zetten we in op een sterke lokale democratie.

Ieders Stem Telt organiseert rond elk vormingspakket een online ‘Train the trainer', waarbij ervaren professionals je de specifieke vaardigheden en kennis aanleren. Op die manier kan jij er in jouw organisatie mee aan de slag.

Je kunt de ‘Train the trainer' live volgen of achteraf de opname bekijken. Hieronder vind je het overzicht.

Maak je keuze en schrijf je in

 

Dit zijn de zes train-the-trainers

Vormingspakket 0 - De SOM van alle delen

Vrijdag 26 januari, 10-12 uur
Mensen tot een geïnformeerde en bewuste stem brengen. Wat heb je daarvoor nodig?

Ieders Stem Telt maakte een stappenplan op dat jou als professional op de goede weg zet om het met mensen te hebben over politiek.

Wat moet je zelf allemaal weten om dit gesprek aan te gaan?
Hoe gaan we erover in gesprek en hoe doe je dat in een groep waar veel verschillende meningen en ideeën zitten?
Wie mag er allemaal gaan stemmen en wanneer moet dat, of mag het helemaal niet?
En hoe faseer je het werk, zodat mensen tegen de verkiezingen nog steeds politiek geïnteresseerd zijn?

 

Vormingspakket 1 - Politiek? Niks mee te maken

Donderdag 8 februari, 10-12 uur
Politiek is geen ver-van-mijn-bed-show. Politiek gaat over het dagelijks leven, over de scholen waar je kinderen naartoe gaan, het loon dat je krijgt, de wegen waarop je je verplaatst… Je kan het je dus niet permitteren om er niets mee te maken te hebben. 

Deze vorming toont deelnemers waar politiek in hun dagelijks leven zichtbaar is, om hen zo het belang van deelname aan het democratische proces te laten inzien.

 

Vormingspakket 2 - Baas in België

Donderdag 22 februari, 10-12 uur
Wie heeft het hier eigenlijk voor het zeggen? Ligt alle macht bij politieke partijen? Of bij de media? 

België is een ingewikkeld land. Niet alleen voor wie hier nieuw aankomt, maar ook voor wie hier is opgegroeid. De wirwar aan instellingen en de uitgebreide, ingewikkelde staatsstructuur zorgen er mee voor dat mensen niet altijd begrijpen waarom dingen niet zomaar snel beslist en veranderd kunnen worden. 

In deze module willen we dat de deelnemers begrijpen wie er meespeelt in een democratie. Wie heeft invloed, en hoe groot is die? Wat zijn onze ervaringen en misschien vooroordelen?

 

Vormingspakket 3 - Hoe werkt onze democratie?

Dinsdag 12 maart, 10-12 uur
België is een representatieve democratie. De verkiezingen krijgen daarin een belangrijke plaats. Maar wat is een democratische rechtsstaat eigenlijk? Waarom is het belangrijk dat je gaat stemmen in een representatieve democratie? En zijn er nog andere manieren om als burger beleid en de democratie vorm te geven, behalve verkiezingen? 

Deze vorming geeft inzicht in wat een democratie is, wat representatie betekent en hoe je als burger of als deel van het maatschappelijk middenveld, de democratie kan vormgeven.

 

Vormingspakket 4 - Hoe komen politieke beslissingen tot stand?

Donderdag 28 maart, 10-12 uur
Wat zijn de stappen tussen een (politiek) idee en een concrete uitvoering die we ervaren in ons dagelijks leven? Wat speelt allemaal mee? Hoe kunnen we buiten de verkiezingen om ook nog invloed hebben op beslissingen? 

In deze vorming gaan we het formele proces bekijken om politieke beslissingen te nemen, om daar dan de informele invloeden naast te zetten.  Aan de hand van een eenvoudig voorbeeld en in verschillende stappen ervaren deelnemers de weg van een politiek besluit. Ze krijgen dan in een tweede fase te zien waar externe invloeden soms door deze ‘ideale’ weg komen fietsen.

 

Vormingspakket 5 - Politieke partijen en hun standpunten

Dinsdag 16 april, 10-12 uur
Verschillende politieke partijen schuiven vanuit hun ideologie verschillende oplossingen naar voren. Tijdens verkiezingsperiodes proberen ze zoveel mogelijk mensen achter hun standpunten te verzamelen, om die voorstellen te kunnen omzetten in praktijk.

Deze vorming duidt de ideologie van verschillende partijen en legt uit hoe ze van elkaar verschillen. We vertrekken vanuit de thema's waar mensen van wakker liggen en gaan in op hoe verschillende politieke partijen die thema's benaderen.

 

Deelname is gratis voor partners van Ieders Stem Telt.

Als niet-partner betaal je 40 euro per webinar.

Maak je keuze en schrijf je in