Armoede en uitsluiting bestrijden vraagt werk, ook van lokale besturen. Samen met duizenden mensen uit onze lokale groepen verzamelden we concrete voorstellen voor sociaal beleid en bundelden die in prioriteitennota’s op maat van steden en gemeenten. Een onmisbare leidraad voor lokale beleidsmakers om - goed geïnformeerd - te kiezen voor beleid waarin iedereen meetelt.

Met het gemeenschappelijk memorandum 'De 12 werken' willen we alle lokale mandatarissen inspireren, ook die van gemeenten waarvoor geen lokale prioriteitennota wordt gemaakt.

 

Gemeenschappelijk memorandum van 10 partners

Het gemeenschappelijk memorandum wordt gedragen door: Caritas Vlaanderen, Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW), Decenniumdoelen, Samenlevingsopbouw, Minderhedenforum vzw, Netwerk tegen Armoede, Uit De Marge/CMGJ vzw, Vluchtelingenwerk Vlaanderen vzw, Welzijnszorg vzw, Welzijnsschakels vzw.

cover memorandum 12werken 2018Om de lokale besturen aan te moedigen het voortouw te nemen in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting, schuiven we – de Griekse mythologische held Herakles indachtig – 12 werken naar voor gericht naar gemeenten en OCMW. Deze 12 werken zijn alle even noodzakelijk als uitdagend. Van lokale besturen vragen we dat ze alles in het werk stellen om hun inwoners een leven in menselijke waardigheid te verzekeren. Als zorgende besturen, die hun inwoners niet in de kou laten staan.

>> De 12 werken voor lokale besturen: armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende lokale legislatuur

 

Regionale en lokale prioriteitennota's

De lijst wordt systematisch aangevuld.

Antwerpen stad
>> Ieders stem telt. Kies voor beleid waarin iedereen meetelt: 12 prioriteiten voor stad Antwerpen

Boom
>> Memorandum Boom

Brugge
>> Brugge, een sociale en solidaire stad: een dringende oproep voor een structureel armoedebeleid over alle beleidsdomeinen heen

Gent
>> Memorandum Ieders stem telt! 2018 - Gent: 11 werken voor de bestuursploeg van 2019-2024

Halle
>> Recepten voor een gezond en duurzaam armoedebeleid in Halle


Lier
>> Memorandum stad Lier


Limburg
>> Recepten voor structurele armoedebestrijding vanuit kwetsbare mensen: Limburgse lokale besturen aan zet

>> Prioriteitennota in een notendop


Lokeren
>> Memorandum gemeenteraadsverkiezingen 2018


Mechelen
>> Memorandum Mechelen


Oostende
>> Manifest voor Oostende Ieders Stem Telt. Kies eensgezind voor armoedebestrijding over alle beleidsdomeinen heen


Roeselare
>> Prioriteiten voor een sociaal beleid in Roeselare: maatschappelijk kwetsbare groepen pleiten voor het verder investeren in een beleid waar iedereen meetelt

Ronse
>> 16 prioriteiten voor Stad en OCMW Ronse: armoedebestrijding als topprioriteit

Sint-Niklaas
>> 30 prioriteiten voor Stad en OCMW: armoedebestrijding als topprioriteit

Turnhout
>> 9 werken voor het lokale bestuur van Turnhout

Zelzate
>> 25 prioriteiten voor Gemeente en OCMW: armoedebestrijding als topprioriteit


Zuid-West-Vlaanderen

>> Prioriteiten voor het sociaal beleid: pleidooi voor het verder investeren in structureel armoedebeleid in Zuid-West-Vlaanderen
De nota is gericht aan Kortrijk en de regionale speler W13. W13, een consortium van OCMW en CAW kan op verschillende terreinen een rol opnemen als forum voor overleg of als facilitator.