Deel jouw vragen, ervaringen, materiaal of actie op het forum!

Medewerkers van Ieders Stem Telt-partners kunnen op het forum vragen, ervaringen, materiaal en acties met elkaar delen. De bijdragen worden gemodereerd door het redactieteam van Ieders Stem Telt. Voldoet jouw bijdrage niet aan de spelregels? Dan wordt het niet gepubliceerd op het forum en ontvang je een mail met feedback. 

43
4
Geef zelf je bijdrage

Deze bijdragen werden reeds ingediend

Willekeurig Populair Recent

Deel jouw vragen, ervaringen, materiaal of actie op het forum!

Praten over Politiek & verkiezingen

Op dinsdag 26 maart was het heel gezellig en boeiend in onze Deelwinkel. Stagiaires, vrijwilligers en deelnemers hebben een brainstorming gedaan om  gesprekstarter en vragen te formuleren over politiek en verkiezingen in het kader van de campagne IEDERS STEM TELT. 

hanine B.
2 1
lees meer

Deel jouw vragen, ervaringen, materiaal of actie op het forum!

Samen 2060: politiek, niets mee te maken!

Tijdens de activiteit SAMEN 2060 van project Solidariteit in buurtwerk De Wijk, en in het kader van de campagne IEDERS STEM TELT, hebben wij een sessie georganiseerd over thema POLITIEK NIETS MEE TE MAKEN.

Met wat hebben mensen politiek in hun dagelijkse leven gelinkt? Wat denken zij over een aantal uitspraken van bepaalde politici of burgemeesters? Welke problemen zijn naar bovengekomen en welke oplossingen zijn voorgesteld ? 

Wij hebben ook aan de hand van onze stemhokje gestemd op 5 problemen in de stad. "Weinig groen in de stad" heeft de meeste stemmen gekregen.

hanine B.
3 0
lees meer

Deel jouw vragen, ervaringen, materiaal of actie op het forum!

Machtspel (Kaartspel) Thema Baas in België

Dag Iedereen, 

Ik deel met jullie dit kaartspel in vier talen.

Jullie kunnen het gebruiken tijdens een open ontmoeting.

De uitleg staat op de pdf in de bijlage.

 

hanine B.
0 2
lees meer

Deel jouw vragen, ervaringen, materiaal of actie op het forum!

SAMEN 2140: politiek, niets mee te maken?!

Politiek, niets mee te maken? Is dat wel zo?! We bespraken samen de impact van politieke beslissingen op het onderwijs, de wooncrisis, enzovoort. 
Hoe kijken deze Antwerpenaren naar het belang van politiek, de verkiezingen en gaan stemmen? Is het een ver van hun bedshow, of komt het erg dichtbij? Geloven zij dat zij een impact kunnen hebben? 

Binnenkort vervolgen we dit gesprek. Be there!

Frederike M.
0 0
lees meer

Deel jouw vragen, ervaringen, materiaal of actie op het forum!

Op wie zal je stemmen? Infomomenten over de bovenlokale verkiezingen

Gent Samen Solidair, een Gents collectief van middenveldorganisaties en partner van Ieders Stem Telt Gent organiseert naar aanleiding van de bovenlokale verkiezingen verschillende infosessies over verkiezingen: waarom is stemmen belangrijk? Hoe breng je een stem uit? Hoe ga je na wat voor jou een doordachte keuze is in het stemlokaal?

Deze verschillende items komen aan bod.

 

Data & tijdstippen

23 april 2024 18-20 uur (voor Franstaligen): Rode Lotus, Meibloemstraat 18 Gent

28 april 2024 12-14.30: Hand in Hand BC Macharius Tarbotstraat 61A Gent

30 april 2024 18-20 uur Rode Lotus, Meibloemstraat 18 Gent

4 mei 10 - 12 uur: Een hart voor vluchtelingen, Forelstraat 37 Gent

 

Meer informatie via e-mail: hello@gentsamensolidair.be

 

De foto is een voorbeeld van een affiche voor deze actie

Michelle G.
0 0
lees meer

Deel jouw vragen, ervaringen, materiaal of actie op het forum!

Fiesatelier.. Praten over politiek

Wachten op jouw beurt bij ons fietsatelier kan een goede moment om over politiek en verkiezingen te praten. Onze stagiaires van AP hogeschool hebben daarvoor stelligen gemaakt. Ik heb ook mensen doorverwezen naar onze open ontmoeting waar onze stemhokje staat. Daar heeft mijn collega verder uitleg gegeven.

hanine B.
0 0
lees meer

Deel jouw vragen, ervaringen, materiaal of actie op het forum!

Sessie Praatpot voor cursisten van Ligo over democratie

Op donderdag 18 april hebben we bezoek gekregen van cursisten van Ligo in de deelwinkel. Samen met AP hoegeschool stagiaires, vrijwilligers & bezoekers hebben we een heel laagdrempelig & interactieve sessie gegeven over democratie (Praatpot).

We hebben ook vier partijen gemaakt met 4 verschillende oplossingen voor veiligheidsproblemen in de stad.
De meerderheid heeft gestemd op de partij met het voorstel: MEER POLITIEAGENTEN OP STRAAT. 

Een deel van de groep heeft niet gestemd, we hebben deze keuze ook besproken.

hanine B.
0 0
lees meer

Deel jouw vragen, ervaringen, materiaal of actie op het forum!

Partnerschap "Elke Tienenaar Telt"

- enerzijds via denktafels van VWAWN algemene info geven rond stemmen, verkiezingen, opkomstplicht, politisering... om samen met deelnemers tot een voorstel van lokaal sociaal beleid te komen.

- anderzijds lokaal partnerschap van welzijnsorganisaties die samen toewerken naar thematafels met lokale kopstukken waarbij verschillende doelgroepen worden gemobiliseerd om in gesprek te gaan met politieke kopstukken rond maatschappelijke thema's (klimaat, sociaal beleid, veiligheid, migratie... - gemodereerd door partners)

Simon R.
0 0
lees meer

Deel jouw vragen, ervaringen, materiaal of actie op het forum!

Memory, een teaser tot het thema

Tijdens een avondopening hebben we een interactief memoryspel georganiseerd om onze bezoekers meer inzicht te geven in de aankomende verkiezingen. Het spel bevatte kaartjes met afbeeldingen van objecten, mensen en partijen die gelinkt zijn aan de verkiezingen, zoals een stemcomputer, de burgemeester, en de verkiezingsdatum.

Door dit spel werden gesprekken gestimuleerd en konden deelnemers dieper ingaan op de onderwerpen die op de kaarten stonden. De speelse benadering maakte het leren over de verkiezingen laagdrempelig en plezierig, terwijl het tegelijkertijd bewustwording creëerde en kennis verspreidde over de lokale politiek.

Frederike M.
0 0
lees meer

Deel jouw vragen, ervaringen, materiaal of actie op het forum!

Reus SAAMOlina: stof dat tot denk zet.

In SAAMO Borgerbaan zijn we begonnen met het voorbereiden van onze reus voor de reuzenstoet in september. Met recente veranderingen in de regelgeving omtrent de opkomstplicht, streven we ernaar de inwoners van Borgerhout te motiveren om te gaan stemmen. Daarom zal de focus van onze reus, Saamolina, liggen op de lokale verkiezingen en het vergroten van bewustwording over het belang van stemmen.

 

Vandaag hebben we stoffen geknipt voor op de hoed van SAAMOlina. De hoed gaat bestaan uit twee lagen. Een bovenste laag voor de verkiezingen in juni waar de europeese, federale en vlaamse vlag zichtbaar op zouden zijn. 
En een onderste laag voor de lokale verkiezingen in Antwerpen.

Eén hoed voor twee verkiezingen. 

Frederike M.
0 0
lees meer

Deel jouw vragen, ervaringen, materiaal of actie op het forum!

Leestip! SAAMO magazine Ieders Stem Telt

Ieders Stem Telt is het centrale thema in het lentenummer van het magazine van SAAMO West-Vlaanderen. Lezers krijgen geen stemadvies, maar komen wel te weten hoe Liselotte, Meysum, Azhar, Christine, Steve, Marcel, Myriam, Karine, Maddy, Jan, Peggy en Annya het effect van politiek op hun dagelijks leven ondervinden. Ontdek hun kijk, hun bezorgdheden en verbetervoorstellen voor een sociaal rechtvaardig beleid. 

Bij welke verkiezingen ben ik verplicht om te gaan stemmen en hoe kan ik alweer geldig stemmen? Op pg. 16 en 17 krijg je een handig overzicht met alle antwoorden.

Ben je ook benieuwd of ‘wonen’ een belangrijk verkiezingsitem zal worden in de komende debatten? Voor heel wat mensen die verstoken blijven van een betaalbare en kwalitatieve woning is het dé prioriteit. Project HuurGoed en de Woonzaak willen de wooncrisis hoger op de politieke agenda. Een plaatsje op de binnenpagina’s van het magazine verwierven ze wel al. In dit nummer ook nog heel wat nieuwtjes en interessante weetjes over het reilen en zeilen van de organisatie. 


#leestip #verkiezingen2024 #samenuitsluitingaanpakken

Peter K.
0 0
lees meer

Deel jouw vragen, ervaringen, materiaal of actie op het forum!

Infrographic stemmen

Iedereen moet zijn stem kunnen laten horen. Daarom maakte het Netwerk tegen Armoede samen met De Zuidpoort vzw twee gloednieuwe infografieken. Welke verkiezingen zijn er? Hoe stem je? Ben je verplicht om je stem uit te brengen? Waarom zou je gaan stemmen? Je vindt het antwoord op al deze vragen terug in een helder en overzichtelijk overzicht hieronder. Op die manier trek je goed voorbereid naar het stembureau om je stem te laten gelden en kan je wegen op het beleid.

Kevin D.
0 0
lees meer

Deel jouw vragen, ervaringen, materiaal of actie op het forum!

Forumdag over lokale verkiezingen

Leve de democratie?! Zo heette de Forumdag van het Netwerk tegen Armoede op 13/3/2024 waar we samen aan de slag gingen met het thema van de lokale verkiezingen. We onderzochten de weg naar de stembus: waar zijn er drempels? We werden zelf woordvoerder of voor even burgemeester. We maakten onze speerpunten bekend en stelden een actieplan op. We weten het zeker: de stem van mensen in armoede is cruciaal!

 

Er stonden 3 workshops op het programma die een volledige dag duren over brede thema’s, waar heel wat verschillende onderwerpen aan bod komen:

Workshop 1: van thema’s tot speerpunten - van individuele noden naar een collectief verhaal
Workshop 2: Mediatraining en fotosessie
Workshop 3: Leve de democratie

De Forumdag bouwde voort op de Startdag: onze stem telt! in het Vlaams Parlement op 26/1/2024.

Lees meer over de Forumdag van 13/3/2024 op https://netwerktegenarmoede.be/nl/nieuws/2024/forumdag-leve-de-democratie. 

Gert V.
0 0
lees meer

Deel jouw vragen, ervaringen, materiaal of actie op het forum!

Praten over politiek In de deelwinkel

Tijdens de open ontmoeting in onze deelwinkel, hebben wij met de bezoekers gepraat over politiek in onze dagelijkse leven. Op basis van vragen zoals:
Wat betekent politiek voor jou? Ken je iets van de Belgische politiek? Wat weet je over politiek in jouw buurt?... We hebben verschillende antwoorden gekregen zoals:"Voor mij is politiek heel erg belangrijk om ons collectieve leven beter te kunnen organiseren", "Ik woon aal een tijdje in België en ik weet een beetje over de Belgische politiek", Ik volg graag actualiteit op sociale media”," Ik zit meestal thuis , daarom weet ik niets van politiek. Om andere mensen te kunnen ontmoeten kom ik meestal naar SAAMO." , "Ik ken problemen van mijn buurt niet ", "de gemeente maakt de diensten dichterbij en toegankelijk."

De sfeer was heel aangenaam en de gesprekken waren respectvol ondanks meningsverschillen.

hanine B.
0 0
lees meer

Deel jouw vragen, ervaringen, materiaal of actie op het forum!

Stellingen over Politiek voor ons Fietsatelier

In de vorige zomer heb ik een visueel nummeringssysteem gemaakt voor bezoekers die hun fietssen willen repareren. Dit systeem kan ook een educatieve of interactieve rol spelen.
Vandaag hebben we, in samenwerking met studenten/stagiaires van AP-hogeschool, stellingen geformuleerd om ze op de nummers te plakken om zo het gesprek over politiek en verkiezingen te kunnen stimuleren.

Ook zullen we mensen tijdens het gesprek informeren over zaken die ze nog niet weten.

hanine B.
0 0
lees meer

Deel jouw vragen, ervaringen, materiaal of actie op het forum!

Bewustwording voor Lokale Verkiezingen: Repaircafé als Katalysator @ECOHUIS

Tijdens een recent Repair Café gingen gesprekken over de aankomende lokale verkiezingen met bezoekers. Deze dialogen draaiden om hun kennis van de verkiezingen, hun enthousiasme en wat nodig is voor een weloverwogen stem.

Een van deze ontmoetingen was met een bezoekster die eerder deelnam aan een inspirerende sessie georganiseerd door SAAMO Borgerbaan. Ze deelde haar ervaring en benadrukte hoe de activiteiten en sessies in het buurthuis een diepe impact op haar hadden. Ze voelde zich gemotiveerd om zelf meer onderzoek te doen en haar familie te overtuigen om te gaan stemmen. "Stemmen is belangrijk," benadrukte ze met overtuiging.

Manon S.
0 0
lees meer

Deel jouw vragen, ervaringen, materiaal of actie op het forum!

Verhalen van de Deelwinkel over politiek & verkiezingen 1

“Wat betekent politiek voor jou?” Ik heb deze vraag van onze vrijwilliger Ibrahima gekregen terwijl ik Annie (onze vrijwilligster van Deelcrea) aan het helpen was met de naaimachine. “S.O.S” zo roept zij altijd als zij hulp nodig heeft.
Ibrahima heeft initiatief genomen om een papiertje van onze Praatpot te kiezen. Deze vraag heeft veel naar boven gebracht, vooral nadat ik onze bezoekers betrokken heb. Negatieve connotaties dat gelinkt zijn met het woord politiek: Altijd hetzelfde, veel praten en niks doen, politicus zorgen alleen voor hun belangen…
 Ik heb tussendoor koffie gemaakt voor Gerard en Ibrahima terwijl dat zij bezig waren met democratie hier en daar, en verkiezingen hier in België. Gerard was onder indruk van Ibrahima die pas 5 maanden hier in Antwerpen is, hoewel ze twee verschillende meningen hebben. Dat maakt hij zeggen dat iedereen moet het recht hebben om te gaan stemmen. Op een ogenblik heb ik Annie betrokken met dit gesprek met de volgende vraag: Ga jij stemmen? Annie heeft eerst gelachen voordat zij antwoordde: "IK stem omdat het moet. Anders krijg ik een boete".
Gerard zuchtte, en zei dat dit systeem klopt niet. Er moet geluisterd worden aan iedereen. Gerard was vertrokken, en iemand nieuw was gekomen. Deze bezoeker heeft gelachen terwijl dat ik hem wou betrekken met onze gesprek over verkiezingen. Ibrahima was tussendoor een Armband voor hem aan het herstellen. Deze bezoeker heeft daarna wel gezegd dat het toch belangrijk is om te gaan stemmen..."

hanine B.
0 0
lees meer

Deel jouw vragen, ervaringen, materiaal of actie op het forum!

Stadstoezicht bezoek aan CDW

Een groep van stadstoezichters zijn op bezoek geweest bij de deelwinkel en het buurtwerk De Wijk. Ik heb samen met mijn collega's Karim & Oussama uitleg gegeven aan hen over onze werking en ook over de campangne IDERS STEM TELT.

hanine B.
0 0
lees meer

Deel jouw vragen, ervaringen, materiaal of actie op het forum!

2060 Jam, muziek maken voor onze reuzin Samolina

2060 Jam, de artistieke activiteit van project Solidariteit in Antwerpen Noord heeft de taak gekregen om muziek (een liedje) te maken voor de reuzenstoet op 28 september 2024. Vorige jaar ging het over voedselverspilling en dit jaar over de verkiezingen in het kader van IST. Deze eerste sessie was een muzikale brainstorming met onze vrijwilligster Nick. Welke ritmes, welke melodieën, en ook welke tekst.

hanine B.
0 0
lees meer

Deel jouw vragen, ervaringen, materiaal of actie op het forum!

Op één uur wijzer: Hoe proberen politici jou te overtuigen?

Voel je een (politiek) hongertje opkomen? Dat treft! Wij kunnen die stillen met een smoske én een uurtje wijzer worden!  Schrijf je snel in! Zaterdag 27 april 2024 met de vraag 'Hoe proberen politici jou te overtuigen?' Na het videocollege kan je je vragen afvuren op expert Dr. Kamil Bernaerts. Na exact 1 uur ronden we af.
Wij willen graag inwoners van Ranst, en vooral jongeren die voor de eerste keer gaan stemmen, een breed zicht geven op wat er leeft in onze maatschappij, kritisch laten nadenken en van gedachten wisselen.

Meer info en inschrijven via www.ranst.be/op_een_uur_wijzer
i.s.m Avansa regio Antwerpen, Mensen en wetenschap, Humanistisch verbond en Universiteit van Vlaanderen.

Lies J.
0 0
lees meer

Deel jouw vragen, ervaringen, materiaal of actie op het forum!

Racisme vs solidariteit met nieuwkomers vanuit politieke partijen, actualiteit en peilingen

Tijdens de week tegen racisme hebben we uitgewisseld over racisme en solidariteit met nieuwkomers aan de hand van kranten artikels over migratie en de inburgeringscursussen. Dit met het oog op de betoging United Against Racism! We bekeken de resultaten van peiling De Stemming, en zagen dat dit thema erg hoog op de maatschappelijke agenda staat. We bespraken de urgentie van te gaan stemmen, zodat ook déze groep iets in te brengen heeft in het debat.

Frederike M.
0 0
lees meer

Deel jouw vragen, ervaringen, materiaal of actie op het forum!

Opstart: Reuzin SAAMOlina gaat stemmen!

In SAAMO Borgerbaan zijn we begonnen met het voorbereiden van onze reus voor de reuzenstoet in september. Met recente veranderingen in de regelgeving omtrent de opkomstplicht, streven we ernaar de inwoners van Borgerhout te motiveren om te gaan stemmen. Daarom zal de focus van onze reus, Saamolina, liggen op de lokale verkiezingen en het vergroten van bewustwording over het belang van stemmen.

 

Tijdens onze voorbereidingen hebben we kennis gedeeld over de verkiezingen en hebben we alle ideeën verzameld. We zijn nu klaar om aan de slag te gaan met de transformatie van onze reus!

Frederike M.
0 0
lees meer

Deel jouw vragen, ervaringen, materiaal of actie op het forum!

Reuzin SAAMOlina: hand in hand schilderen 

In SAAMO Borgerbaan zijn we begonnen met het voorbereiden van onze reus voor de reuzenstoet in september. Met recente veranderingen in de regelgeving omtrent de opkomstplicht, streven we ernaar de inwoners van Borgerhout te motiveren om te gaan stemmen. Daarom zal de focus van onze reus, Saamolina, liggen op de lokale verkiezingen en het vergroten van bewustwording over het belang van stemmen.

Vorig jaar was SAAMOlina een kok die de boodschap droeg 'samen tegen voedselverspilling'. Vandaag hebben we haar ovenwanten geschilderd zodat ze haar handen kan gebruiken om in oktober te gaan stemmen! 

Frederike M.
0 0
lees meer

Deel jouw vragen, ervaringen, materiaal of actie op het forum!

Samen op straat overtuigen bezoekers op het plein van hoe belangrijk het is om te stemmen!

Hoe jongeren luisteren en overtuigd worden door andere jongeren die over politiek spreken.

Karim K.
0 0
lees meer