‘Ieders stem telt’ stelt sociale thema’s op scherp in het verkiezingsdebat

De wachtlijst voor een sociale huurwoning, de hoge water- en energiefactuur, hulp van het OCMW, de zoektocht naar werk, een toereikend inkomen, de schoolrekening. Mensen die het moeilijk hebben, liggen hier wakker van. Verkiezingsprogramma’s gaan zelden over deze thema’s, of ze krijgen een plaatsje in de marge.

‘Ieders stem telt’ doet daar iets aan. De campagne stelt de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting centraal, ook bij de lokale verkiezingen van 14 oktober. ‘Kies voor beleid waarin iederéén meetelt’ doet een appèl op beleidsmakers én kiezers.

Armoede en sociale uitsluiting bestrijden vergt politieke maatregelen, ook op het lokale niveau, want de kabouters gaan het niet doen. Lokale besturen hebben sleutels in handen om het dagelijks leven voor hun inwoners te verbeteren. Ook voor zij die het moeilijker hebben.

‘Ieders stem telt’ geeft een megafoon aan de stem van deze mensen. In de Vlaamse provincies en grootsteden slaan Samenlevingsopbouw en vele partners de handen in mekaar om te ijveren voor een socialer beleid. We mengen ons actief in het verkiezingsdebat en schuiven beleidsprioriteiten naar voor die we op de politieke agenda willen van de komende legislatuur.

‘Ieders stem telt’ doet een appèl op beleidsmakers

De afgelopen maanden maakten we samen met mensen in projecten van Samenlevingsopbouw en van partnerorganisaties de balans op van het gevoerde beleid de voorbije zes jaar in hun gemeente of stad. Welke beleidsprioriteiten uit de campagne ‘Ieders stem telt 2012’ werden gerealiseerd? Welke niet? Wat kan of moet beter? Het resultaat van dit proces zijn prioriteitennota’s met concrete maatregelen voor sociaal beleid, op maat van specifieke steden en gemeenten.

De komende maanden gaan we hierover in dialoog met lokale beleidsmakers. Zo komen we te weten hoe de politieke partijen denken over onze voorstellen. We willen hen overtuigen onze voorstellen te vertalen in concrete engagementen in de lokale verkiezingsprogramma’s en later, na de verkiezingen, in de beleidsplannen. Zo kunnen beleidsmakers van straks kiezen voor beleid waarin iederéén meetelt in de gemeente of stad.

‘Ieders stem telt’ doet een appèl op alle Vlaamse kiezers

De campagne wil het brede publiek bewegen tot sociaal stemmen en zo de solidariteit bevorderen tussen sterke en zwakkere groepen in de samenleving. In september lanceert ‘Ieders stem telt’ een webapplicatie waarmee elke Vlaming kan ervaren wat uitsluiting en leven in armoede betekenen. De app confronteert de gebruiker met de gevolgen van beleidskeuzes op basisbehoeften in het persoonlijk leven: een dak boven het hoofd, een kwaliteitsvolle job of een goede gezondheid. De tool geeft ook de verschillende partijstandpunten over al deze thema's weer.

‘Ieders stem telt’ is een campagne met vele partners

Samenlevingsopbouw is initiatiefnemer van de campagne en kan rekenen op de steun en medewerking van vele nationale en lokale welzijns- en middenveldorganisaties.